สั่ง 1,200 ขึ้น เลือกส่งด้วย Kerry ฟรี ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ 

Home : สินค้าจำแนกตามมาตรฐาน

สินค้าเกษตรอินทรีย์ของอียู

ระเบียบข้อกำหนดใหม่ (EC Regulation 834/2007) เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตพืชและสัตว์เกษตรอินทรีย์ ระบบการตรวจรับรอง และการนำเข้าผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากต่างประเทศ ของสหภาพยุโรป ที่ได้รับการอนุมัติขึ้นใช้แทนระเบียบเก่า (EEC Regulation 2092/91) ได้รับการเผยแพร่อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2552 [Detail]

GreenShopCafe@นิตยสาร MBA กรกฏาคม 2555
© กรีนช็อปคาเฟ่ GreenShopCafe.com สงวนลิขสิทธิ์
กรีนช็อปคาเฟ่ ร้านกรีนออนไลน์ จำหน่ายสินค้าสุขภาพ ออแกนิค ปลอดสารพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เงื่อนไข (Terms & Conditions) | นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) | ลิขสิทธิ์ (Copyrights)