สั่ง 1,200 ขึ้น เลือกส่งด้วย Kerry ฟรี ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ 
GreenShopCafe@นิตยสาร MBA กรกฏาคม 2555