ประกาศหยุดและงดส่งของช่วงหยุดยาว 27-30 ก.ค. 61 //  สั่ง 1,200 ขึ้น เลือกส่งด้วย Kerry ฟรี 
สินค้าชิ้นนี้ ส่งฟรี ปณ ลงทะเบียน
สั่งผ่านช่องทางอื่นๆ
Category: Super food
Tag
 

คุณลูกค้าต้องรู้ / Customer must know

Detail น้ำมันเมล็ดเจีย ออแกนิค สกัดเย็น 250 มล.

อย. 50-4-00457-6-0002
 
น้ำมันเมล็ดเจีย ออแกนิค Waihi Bush Chia seed Oil Organic 250 ml.
กลั่นเย็นวิธีธรรมชาติ เป็นแหล่งโอเมก้า 3
 • Source of Omega 3
 • Great for Your Skin
 • Good Source of Energy
 • Great Tasting Oil
 • Smoothie Enhancer
 
วิธีใช้ : ใช้รับประทาน หรือ ประกอบอาหาร เพื่อป้องกันการสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการ ไม่ควรใช้ปรุงอาหารโดยใช้ความร้อน
 
ส่วนประกอบ : น้ำมันเมล็ดเจียออแกนิค 100%

 
Waihi bush organic farm source quality organic chia seed from it’s native South America and then use our own unique process to produce superior fresh cold-pressed chia seed oil.
 
About chia seed oil:
 • chia seed oil is our pure, cold pressed, unrefined, extra virgin, organic chia seed oil of the highest quality
 • chia seed oil contains 61% Omega 3
 • chia seed oil helps generate more energy and reduce inflammation
 • The great flavour makes chia seed oil a great addition to your favourite recipes and for salad dressings
 • chia seed oil added to a vitamin-packed smoothie will help make those fat-soluble vitamins more available to your body

Ingredients
: Cold Pressed, Unrefined, Extra Virgin, Certified Organic Chia Seed Oil (100%)

​Serving suggestions:
 • Blend into your favourite yoghurt, smoothie or shake
 • Blend into a soup, vegetable smoothie after cooking
 • Blend into cottage cheese, hummus, pesto or dip
 • Makes an ideal ingredient for a healthy summer salad dressing
 • Chia seed oil goes well with vegetable dishes such as greens, salads, steamed vegetables, mashed potato and soups - just drizzle once you're ready to serve.
 • Use as a facial on clean dry skin as chia oil is a known to be a good oil for restoring vital moisture, diminishing redness and inhibiting wrinkles. 
Note: to protect the nutritional value of this oil, it is not suitable for hot cooking
 
Waihi bush organic farm source quality organic chia seed from it’s native South America and then use our own unique process to produce superior fresh cold-pressed chia seed oil.
 
About chia seed oil:
 • chia seed oil is our pure, cold pressed, unrefined, extra virgin, organic chia seed oil of the highest quality
 • chia seed oil contains 61% Omega 3
 • chia seed oil helps generate more energy and reduce inflammation
 • The great flavour makes chia seed oil a great addition to your favourite recipes and for salad dressings
 • chia seed oil added to a vitamin-packed smoothie will help make those fat-soluble vitamins more available to your body

Ingredients
: Cold Pressed, Unrefined, Extra Virgin, Certified Organic Chia Seed Oil (100%)

​Serving suggestions:
 • Blend into your favourite yoghurt, smoothie or shake
 • Blend into a soup, vegetable smoothie after cooking
 • Blend into cottage cheese, hummus, pesto or dip
 • Makes an ideal ingredient for a healthy summer salad dressing
 • Chia seed oil goes well with vegetable dishes such as greens, salads, steamed vegetables, mashed potato and soups - just drizzle once you're ready to serve.
 • Use as a facial on clean dry skin as chia oil is a known to be a good oil for restoring vital moisture, diminishing redness and inhibiting wrinkles. 
Note: to protect the nutritional value of this oil, it is not suitable for hot cooking
 

Review

Recommend

GreenShopCafe
GreenShopCafe
GreenShopCafe
GreenShopCafe@นิตยสาร MBA กรกฏาคม 2555
© กรีนช็อปคาเฟ่ GreenShopCafe.com สงวนลิขสิทธิ์
กรีนช็อปคาเฟ่ ร้านกรีนออนไลน์ จำหน่ายสินค้าสุขภาพ ออแกนิค ปลอดสารพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เงื่อนไข (Terms & Conditions) | นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) | ลิขสิทธิ์ (Copyrights)