วิธีสั่งซื้อ | วิธีชำระเงิน | แจ้งชำระเงิน | ติดต่อ/แจ้งปัญหา

GreenShopCafe » Brands » เขาค้อทะเลภู (Khaokho Talaypu) | เครื่องสำอางค์ธรรมชาติ

1 - 38 (total: 38)

1

ผลิตภัณฑ์ : Distinctive Features of Khaokho Talaypu Products ลักษณะจำเพาะของสินค้าของเขาค้อทะเลภู มุ่งผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอาศัยวัตถุดิบจากผลิตผลทางการเกษตร พืช ผัก ผลไม้ และสมุนไพรเป็นสำคัญควบคุมดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกจนการแปรรูป กิจกรรมทั้งหลายตั้งอยู่บนปรัชญาแห่งการพึ่งตนเองโดยมีจุดเด่นที่แตกต่าง คือ

1. เขาค้อทะเลภูทำการเกษตรเป็นพื้นฐานและเป็นเกษตรกรรมธรรมชาติที่ไม่ใช้ปุ๋ย เคมีและยาฆ่าแมลง ซึ่งเป็นวิธีการได้มาซึ่งอาหารที่ดี เป็นธรรมชาติ และไม่มีสิ่งแปลกปลอมหรือสารเคมีตกค้างในร่างกาย

2. การแปรรูปผลิตภัณฑ์ของเขาค้อทะเลภูหลีกเลี่ยงการใช้สารพิษในการผลิตและมุ่งค้นคว้านำสารจากธรรมชาติมาทดแทนสารเคมีสังเคราะห์

3. การผลิตสินค้าของเขาค้อทะเลภู นอกจากเป็นการยังชีพแล้ว ยังมุ่งหวังบูรณาการองค์ความรู้และถือความรู้ดังกล่าว เป็นความรู้ของสังคม แสดงกตัญญุตาคุณต่อบรรพบุรุษด้วยการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวแก่ผู้สนใจและ สังคมอย่างเปิดเผย