สมัคร (ฟรี+Bonus)    ลืมรหัส  
0 basket

raidindeejai ไร่ดินดีใจ (Rai din dee jai)
ผลผลิตวิถีเกษตรธรรมชาติ

raidindeejai

รายละเอียด (Brand description)

ไร่ดินดีใจ เกิดจากความต้องการที่จะพึ่งพาตนเองในวิถีธรรมชาติ กินและใช้ผลผลิตที่เกิดจากการเพราะปลูกในไร่ของเราเอง ไปพร้อมๆกับการฟื้นฟูดินที่เคยผ่านการทำพืชเชิงเดี่ยวและการใช้สารเคมีมายาวนาน ด้วยวิธีการเกษตรธรรมชาติ

สินค้าไร่ดินดีใจ (Rai din dee jai) (total: 4)

1 - 4 (total: 4)

1

1 - 4 (total: 4)

1