ไร่ดินดีใจ (Rai din dee jai)
ผลผลิตวิถีเกษตรธรรมชาติ

raidindeejai
raidindeejai

ไร่ดินดีใจ เกิดจากความต้องการที่จะพึ่งพาตนเองในวิถีธรรมชาติ กินและใช้ผลผลิตที่เกิดจากการเพราะปลูกในไร่ของเราเอง ไปพร้อมๆกับการฟื้นฟูดินที่เคยผ่านการทำพืชเชิงเดี่ยวและการใช้สารเคมีมายาวนาน ด้วยวิธีการเกษตรธรรมชาติ


 

ไร่ดินดีใจ (Rai din dee jai) (total: 4)

1 - 4 (total: 4)

1

1 - 4 (total: 4)

1