อัพเกรดเป็น Green Member ฟรี! | สั่ง 1,200 ขึ้น เลือกส่ง Kerry Free ถึง 15 ก.ค. นี้ ค่ะ

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ตรา ไทไท  บริสุทธิ์.....ปลอดภัยจากสารเคมีอย่างแท้จริง
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ภายใต้ ตรา ไทไท เพาะปลูกด้วยวิถีทางเกษตรอินทรีย์ ไม่มีสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนการผลิต

เมล็ดพันธุ์และการเก็บรักษา   
ใช้พันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุด ไม่มีการรมสารฆ่าแมลงกับเมล็ดพันธุ์

พื้นที่ปลูก   
เพาะปลูกในพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติไม่ผ่านการเพาะปลูกด้วยสารเคมีมาก่อน

แหล่งน้ำ   
อาศัยน้ำฝนจากฟ้าที่ตกตามฤดูกาลและแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่ไม่มีการปนเปื้อน

สารอาหารเพื่อเร่งการเติบโต   
ใช้มูลจากการเลี้ยงสัตว์และการปลูกพืชหมุนเวียนอื่นๆเพื่อเพิ่มสารอาหารในดิน แทนการใส่ปุ๋ยเคมี

การจำกัดศัตรูพืช   
ควบคุมด้วยระบบนิเวศน์หรือใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพร แทนการฉีดสารฆ่าแมลง

การเก็บรักษาผลผลิต   
จัดเก็บด้วยบรรจุภัณฑ์ในแบบสูญญากาศ(Vacuum) แทนการใช้สารฆ่ามอดแมลง เพื่อให้ได้ข้าวอินทรีย์คุณภาพสูงที่บริสุทธิ์ปลอดภัยจากสารเคมี

ข้าวอินทรีย์ ตรา ไทไท ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท) ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลภายใต้การรับรองระบบงานจาก IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) หน่วยงานที่ควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อินทรีย์ระดับสากล
 


ซื้อข้าว แถมถุงมือกันร้อน (จำนวนจำกัด)

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ตรา ไทไท  บริสุทธิ์.....ปลอดภัยจากสารเคมีอย่างแท้จริง
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ภายใต้ ตรา ไทไท เพาะปลูกด้วยวิถีทางเกษตรอินทรีย์ ไม่มีสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนการผลิต

เมล็ดพันธุ์และการเก็บรักษา   
ใช้พันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุด ไม่มีการรมสารฆ่าแมลงกับเมล็ดพันธุ์

พื้นที่ปลูก   
เพาะปลูกในพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติไม่ผ่านการเพาะปลูกด้วยสารเคมีมาก่อน

แหล่งน้ำ   
อาศัยน้ำฝนจากฟ้าที่ตกตามฤดูกาลและแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่ไม่มีการปนเปื้อน

สารอาหารเพื่อเร่งการเติบโต   
ใช้มูลจากการเลี้ยงสัตว์และการปลูกพืชหมุนเวียนอื่นๆเพื่อเพิ่มสารอาหารในดิน แทนการใส่ปุ๋ยเคมี

การจำกัดศัตรูพืช   
ควบคุมด้วยระบบนิเวศน์หรือใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพร แทนการฉีดสารฆ่าแมลง

การเก็บรักษาผลผลิต   
จัดเก็บด้วยบรรจุภัณฑ์ในแบบสูญญากาศ(Vacuum) แทนการใช้สารฆ่ามอดแมลง เพื่อให้ได้ข้าวอินทรีย์คุณภาพสูงที่บริสุทธิ์ปลอดภัยจากสารเคมี

ข้าวอินทรีย์ ตรา ไทไท ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท) ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลภายใต้การรับรองระบบงานจาก IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) หน่วยงานที่ควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อินทรีย์ระดับสากล
 

GreenShopCafe@นิตยสาร MBA กรกฏาคม 2555
© กรีนช็อปคาเฟ่ GreenShopCafe.com สงวนลิขสิทธิ์
กรีนช็อปคาเฟ่ ร้านกรีนออนไลน์ จำหน่ายสินค้าสุขภาพ ออแกนิค ปลอดสารพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เงื่อนไข (Terms & Conditions) | นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) | ลิขสิทธิ์ (Copyrights)