ผลิตภัณฑ์ Aritha มีส่วนผสมที่เป็นธรรมาติใช้สารสกัดจากลูกประคำดีควายมาเป็นส่วนผสมหลักเพราะลูกประคำดีควายมสีารช่วยป้องกนัแบคทีเรีย เหมาะกับคนที่มีผิวแพ้ง่ายแพ้สารเคมี ผื่นคันตามร่มผ้า มีสารทำให้เกิดฟองธรรมชาติ ฟองน้อยล้างออกง่าย ไม่ใช้สารเพิ่มฟอง  ไม่มีปัญหาเรื่องสารเคมีตกค้างบนเสื้อผ้า ใช้หัวน้ำหอมแท้ให้กลิ่นที่เป็นธรรมชาติ  สำหรับผลิตภัณฑ์ซักผ้าและผลิตภัณฑ์นี้บรรจในถุงพลาสติก ป้องกันอากาศเข้า  ไม่มีส่วนผสมของสารกันบูด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คน สัตว์เลี้ยง


Welcome to ARITHA
The home of Natural cleaning
Our main objective is to offer consumers a real alternative to chemical based cleaning products, many of which are not only hazardous to the environment but harmful to people and pets.
 
Our primary active ingredient fell from a tree, the Soap Berry (Sapindus Mukorossi).
 
ARITHA means soap berry in Hindi and has many amazing natural characteristics in addition to being a natural soap - these include being anti-bacterial and hypo-allergenic.
 
Soap Berries have been used for millennia to clean, ARITHA aims to bring this natural, environmentally friendly tradition back in a modern form.


Welcome to ARITHA
The home of Natural cleaning
Our main objective is to offer consumers a real alternative to chemical based cleaning products, many of which are not only hazardous to the environment but harmful to people and pets.
 
Our primary active ingredient fell from a tree, the Soap Berry (Sapindus Mukorossi).
 
ARITHA means soap berry in Hindi and has many amazing natural characteristics in addition to being a natural soap - these include being anti-bacterial and hypo-allergenic.
 
Soap Berries have been used for millennia to clean, ARITHA aims to bring this natural, environmentally friendly tradition back in a modern form.
 
41425666_320203542073867_313712005231516
aritha pic1.png
Aritha centrifuge.jpg
37802823_1756005297831145_80672371365013
Fighting for a cleaner world
Clean water management is a huge issue facing the world as a whole. In many of our favourite beach resorts effluent and detergent are pumped directly into the sea, killing coral, fish and destroying the very thing people flock to find. Individually we can make little impact to resolve these global issues but at Aritha our aim is to give customers who care an option to work towards a
 
cleaner, healthier world and together we can make real change.

 
 ผลิตภัณฑ์ Aritha มีส่วนผสมที่เป็นธรรมาติใช้สารสกัดจากลูกประคำดีควายมาเป็นส่วนผสมหลักเพราะลูกประคำดีควายมสีารช่วยป้องกนัแบคทีเรีย เหมาะกับคนที่มีผิวแพ้ง่ายแพ้สารเคมี ผื่นคันตามร่มผ้า มีสารทำให้เกิดฟองธรรมชาติ ฟองน้อยล้างออกง่าย ไม่ใช้สารเพิ่มฟอง  ไม่มีปัญหาเรื่องสารเคมีตกค้างบนเสื้อผ้า ใช้หัวน้ำหอมแท้ให้กลิ่นที่เป็นธรรมชาติ  สำหรับผลิตภัณฑ์ซักผ้าและผลิตภัณฑ์นี้บรรจในถุงพลาสติก ป้องกันอากาศเข้า  ไม่มีส่วนผสมของสารกันบูด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คน สัตว์เลี้ยง


Welcome to ARITHA
The home of Natural cleaning
Our main objective is to offer consumers a real alternative to chemical based cleaning products, many of which are not only hazardous to the environment but harmful to people and pets.
 
Our primary active ingredient fell from a tree, the Soap Berry (Sapindus Mukorossi).
 
ARITHA means soap berry in Hindi and has many amazing natural characteristics in addition to being a natural soap - these include being anti-bacterial and hypo-allergenic.
 
Soap Berries have been used for millennia to clean, ARITHA aims to bring this natural, environmentally friendly tradition back in a modern form.


Welcome to ARITHA
The home of Natural cleaning
Our main objective is to offer consumers a real alternative to chemical based cleaning products, many of which are not only hazardous to the environment but harmful to people and pets.
 
Our primary active ingredient fell from a tree, the Soap Berry (Sapindus Mukorossi).
 
ARITHA means soap berry in Hindi and has many amazing natural characteristics in addition to being a natural soap - these include being anti-bacterial and hypo-allergenic.
 
Soap Berries have been used for millennia to clean, ARITHA aims to bring this natural, environmentally friendly tradition back in a modern form.
 
41425666_320203542073867_313712005231516
aritha pic1.png
Aritha centrifuge.jpg
37802823_1756005297831145_80672371365013
Fighting for a cleaner world
Clean water management is a huge issue facing the world as a whole. In many of our favourite beach resorts effluent and detergent are pumped directly into the sea, killing coral, fish and destroying the very thing people flock to find. Individually we can make little impact to resolve these global issues but at Aritha our aim is to give customers who care an option to work towards a
 
cleaner, healthier world and together we can make real change.