โรงซีอิ๊วโชติสกุลรัตน์ (เคียมง่วนเชียง) ก่อตั้ง เมื่อ 1927 ผลิตซีอิ๊วดำเค็มตราตาแป๊ะ ตราดอกบ๊วย ตราบ้าน และตราแดง ซีอิ๊วดำหวานตรากุหลาบ และตรากระเช้า ด้วยกรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม ด้วยเชื้อราสายพันธ์ุเฉพาะของตระกูล หมักด้วยโอ่ง ต้มเคี่ยวด้วยเตาฟืนเป็นเวลา 8 ชั่วโมง ได้ซีอิ๊วที่มีกลิ่นหอม รสชาติเป็นเอกลักษณ์ ปราศจากการปรุงแต่งสี กลิ่น รสด้วยสารเคมี และปราจากวัตถุกันเสีย 

ผลิตภัณฑ์โฮมเม้ด ตราบ้านตลาดน้อย ผลิตไข่เค็มซีอิ๊ว น้ำพริกไข่เค็ม และผลิตภัณฑ์ ปราจากการปรุงแต่งจากสารเคมีใดๆ 
โรงซีอิ๊วโชติสกุลรัตน์ (เคียมง่วนเชียง) ก่อตั้ง เมื่อ 1927 ผลิตซีอิ๊วดำเค็มตราตาแป๊ะ ตราดอกบ๊วย ตราบ้าน และตราแดง ซีอิ๊วดำหวานตรากุหลาบ และตรากระเช้า ด้วยกรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม ด้วยเชื้อราสายพันธ์ุเฉพาะของตระกูล หมักด้วยโอ่ง ต้มเคี่ยวด้วยเตาฟืนเป็นเวลา 8 ชั่วโมง ได้ซีอิ๊วที่มีกลิ่นหอม รสชาติเป็นเอกลักษณ์ ปราศจากการปรุงแต่งสี กลิ่น รสด้วยสารเคมี และปราจากวัตถุกันเสีย 

ผลิตภัณฑ์โฮมเม้ด ตราบ้านตลาดน้อย ผลิตไข่เค็มซีอิ๊ว น้ำพริกไข่เค็ม และผลิตภัณฑ์ ปราจากการปรุงแต่งจากสารเคมีใดๆ 
โรงซีอิ๊วโชติสกุลรัตน์ (เคียมง่วนเชียง) ก่อตั้ง เมื่อ 1927 ผลิตซีอิ๊วดำเค็มตราตาแป๊ะ ตราดอกบ๊วย ตราบ้าน และตราแดง ซีอิ๊วดำหวานตรากุหลาบ และตรากระเช้า ด้วยกรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม ด้วยเชื้อราสายพันธ์ุเฉพาะของตระกูล หมักด้วยโอ่ง ต้มเคี่ยวด้วยเตาฟืนเป็นเวลา 8 ชั่วโมง ได้ซีอิ๊วที่มีกลิ่นหอม รสชาติเป็นเอกลักษณ์ ปราศจากการปรุงแต่งสี กลิ่น รสด้วยสารเคมี และปราจากวัตถุกันเสีย

ผลิตภัณฑ์โฮมเม้ด ตราบ้านตลาดน้อย ผลิตไข่เค็มซีอิ๊ว น้ำพริกไข่เค็ม และผลิตภัณฑ์ ปราจากการปรุงแต่งจากสารเคมีใดๆ

 


อร่อยสารพัดมิติ


สมัครสมาชิก GreenShopCafe วันนี้

รับคะแนน Green Bonus ใช้เป็นส่วนลดได้ทันที