สั่งถึง 1,200 ส่งด้วย Kerry ฟรี ถึง 15 กย 
GreenShopCafe เลือกสรรของใช้สำหรับเด็กที่มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยและคุณประโยชน์ อาทิ ผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ BPA, ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค, แป้งเด็กไร้สารทัลคัม, ชุดเสื้อผ้าเด็กจากผ้าฝ้ายออร์แกนิค เป็นต้น