ด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งที่พิเศษที่สุด

โบตานิก้าออร์แกนิคจึงสร้างผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรเฉพาะส่วนผสมที่อ่อนโยนโดยมีส่วนผสมหลักจากผลไม้และวัตถุดิบจากธรรมชาติ 100% ที่มาจากการเพาะปลูกในฟาร์มออร์แกนิค

เราผสมผสานวัตถุดิบอย่างพิถีพิถันปลอดภัยปราศจากสารเคมีเพื่อให้คุณมั่นใจและส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกน้อยและทุกคนในครอบครัวของคุณ

ผลิตภัณฑ์ของโบตานิก้าออร์แกนิค ไม่มี สารอันตรายเหล่านี้
x No Parabens (พาราเบน สารกันบูดที่ทำจากเคมีที่เป็นพิษ)
x No Sulfates (ซัลเฟต สารเพิ่มฟอง)
x No Synthetic Fragrances (น้ำหอมสังเคราะห์)
x No Diethanolamine (DEA) (สารทำให้ข้นเพื่อเพิ่มความเหนียวหนืด)
x No 1,4-dioxane (สารปนเปื้อนจากกระบวนการผลิตปิโตรเคมี)
x No DYES (สารย้อมสี)
x No Animal By-Products (ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์)
x No Harmful Chemicals (Ever!) (สารเคมีอันตรายชนิดอื่นๆ)

ด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งที่พิเศษที่สุด

โบตานิก้าออร์แกนิคจึงสร้างผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรเฉพาะส่วนผสมที่อ่อนโยนโดยมีส่วนผสมหลักจากผลไม้และวัตถุดิบจากธรรมชาติ 100% ที่มาจากการเพาะปลูกในฟาร์มออร์แกนิค

เราผสมผสานวัตถุดิบอย่างพิถีพิถันปลอดภัยปราศจากสารเคมีเพื่อให้คุณมั่นใจและส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกน้อยและทุกคนในครอบครัวของคุณ

ผลิตภัณฑ์ของโบตานิก้าออร์แกนิค ไม่มี สารอันตรายเหล่านี้
x No Parabens (พาราเบน สารกันบูดที่ทำจากเคมีที่เป็นพิษ)
x No Sulfates (ซัลเฟต สารเพิ่มฟอง)
x No Synthetic Fragrances (น้ำหอมสังเคราะห์)
x No Diethanolamine (DEA) (สารทำให้ข้นเพื่อเพิ่มความเหนียวหนืด)
x No 1,4-dioxane (สารปนเปื้อนจากกระบวนการผลิตปิโตรเคมี)
x No DYES (สารย้อมสี)
x No Animal By-Products (ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์)
x No Harmful Chemicals (Ever!) (สารเคมีอันตรายชนิดอื่นๆ)