สมาชิกองค์กร/Corporate Member

 

สมาชิก Corporate ได้ส่วนลด 3-8%

Corporate Member คือรูปแบบสมาชิกในนามบริษัท/องค์กร ที่ต้องการ
 • มอบสิทธิประโยชน์ให้กับพนักงาน/สมาชิกขององค์กรของท่าน 
 • มอบสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าของธุรกิจ/องค์กรของท่าน
 • ทำกิจกรรมทางการตลาดให้กับลูกค้าของธุรกิจ/องค์กรของท่าน
สามารถสมัครได้ทั้งบริษัทเอกชน ภาครัฐ องค์กร มูลนิธิหรือสมาคมต่างๆ 

เงื่อนไขเบื้องต้น 
 1. มีจำนวนสมาชิกขั้นต่ำตามกำหนด โดยเริ่มตั้งแต่ 10 คน/ต่อองค์กร 
 2. ส่วนลดขึ้นกับปริมาณสมาชิก, ขนาดองค์กร และ/หรือเงื่อนไขอื่นๆ 
 3. ระบุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น ให้พนักงาน ทำการตลาด หรือเป็น privilege ให้ลูกค้า เป็นต้น
 4. สมัครได้ฟรี - โดยส่งข้อมูลองค์กร ระบุจำนวนสมาชิกที่ต้องการสมัคร เพื่อพิจารณาและดำเนินการ ที่อีเมล์ info@greenshopcafe.com

  GreenShopCafe ยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำรูปแบบที่เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรได้ ติดต่อสอบถาม โทร. 0867891652 (คุณยศศิริ)
สิทธิประโยชน์ สมาชิก Corporate Member
 • รับส่วนลด 3-8% 
 • ตามกรอบเวลา/เงื่อนไขที่กำหนดร่วมกัน
 • เงื่อนไขการซื้อ สิทธิต่างๆ เป็นไปตามที่กำหนด
สินค้ายกเว้น: ตามเงื่อนไขที่กำหนด
เงื่อนไขอื่นๆ:  ตามเงื่อนไขที่กำหนด

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบสมาชิก/สินค้าและบริการ 
Call 02-570-2146,  086-7891652
Email: info@greenshopcafe.com 
Line ID: @greenshopcafe

สมัครสมาชิก GreenShopCafe วันนี้

รับคะแนน Green Bonus ใช้เป็นส่วนลดได้ทันที