ส่งแบบ Delivery / Delivery Service

 

Delivery by Kerry Express


เราเพิ่มบริการของ Kerry Express เพื่อเป็นทางเลือกในการนำส่งสินค้าถึงมือลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
ลูกค้าสามารถเลือกส่งด้วย Kerry Express ได้แล้ว 
คิดค่าบริการเพิ่ม 80 บาท
*โปรดเช็คโปรโมชั่นค่าบริการเป็นระยะ
 
 
เงื่อนไขบริการ
1. Kerry จะติดต่อท่านก่อนนำส่ง โปรดรับโทรศัพท์ติดต่อหรือติดต่อกลับทันทีที่ทำได้
2. ให้บริการ จันทร์ -  เสาร์ เว้นวันอาทิตย์ 
กรณีสั่งสินค้าวันเสาร์ รอบส่งจะเป็นวันจันทร์หรืออังคาร 
* เงื่อนไข/วิธีการบริการ อาจเปลี่ยนแปลงตามที่ Kerry กำหนด โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า 

วิธีใช้บริการ


1) ลูกค้าเลือกที่ตะกร้าได้เลยว่าจะ "ใช้ kerry" หรือจะ "ส่งทางปณ."
2) เมื่อเลือกแล้ว ระบบจะแสดงค่าบริการเพิ่มและยอดรวมให้เห็นทันที 
* เลือกใช้ ปณ. ไม่คิดค่าบริการเพิ่ม
3) ลูกค้าติดตาม Tracking ได้
4) ยอดขั้นต่ำที่กำหนด ถึงจะเลือกการจัดส่งแบบนี้ได้


เงื่อนไขบริการ
1. Kerry จะติดต่อท่านก่อนนำส่ง โปรดรับโทรศัพท์ติดต่อหรือติดต่อกลับทันทีที่ทำได้
2. ให้บริการ จันทร์ -  เสาร์ เว้นวันอาทิตย์ 
กรณีสั่งสินค้าวันเสาร์ รอบส่งจะเป็นวันจันทร์หรืออังคาร
 


Delivery by Kerry Express is a great option with very fast deliver from us to customer.
Price for Kerry Express is  THB 80 
*Keep an eye on promotion of this timely.
 
 
Term of services
1. Kerry delivery staff will contact customer before delivery. Please keep in mind and pickup the phone call. In case of missing the incoming line, please get back to them immediately.
 
2. Service from Monday to Saturday only.  
In case the order is placed on Saturday, parcel will deliver on Monday or Tuesday. 


How to use the service
1) It can select at the Shopping basket page for optional of "Kerry Express" or "Register by Thailand Post" (see image below).
2) Once selected, service fee is shown and apply.
3) Online Tracking available at 
4) Minimum order require,


Condition
1. Kerry Staff will contact customer to deliver mostly. In case of missing the line, call back immediately to avoide the late or return of parcel. 
2. Kerry Express operation service on weekday (Mon-Fri) and Saturday, Sunday is off.
In case the order made on Saturday, parcel will deliver on Monday or Tuesday.