สั่งถึง 1,200 ส่งด้วย Kerry ฟรี ถึง 15 กย 

 

We are a leading New Zealand manufacturer, wholesale distributor and retailer of sustainable household and personal care products. We promote the use of safer, healthier alternatives to conventional everyday products.

The ecostore range currently consists of more than 100 products, all of which are manufactured in New Zealand to the latest environmental and sustainability standards

 

Better for the earth and better for your health

The guiding principle of formulations is that the end product must not only be good for the planet, but must also be good for the user. Individual health issues are at the forefront of product development.

A different approach to business

ecostore was founded in 1993 by Malcolm and Melanie Rands from their home in an eco village in New Zealand. Their dream was ambitious - to create a healthier more sustainable world.

One of the ways they saw to do this was to set up a business providing everyday household products that could help people be healthier and ‘green up’ at home.

The second way was by setting up the Fairground Foundation. Fairground is a charitable organisation that is funded by ecostore profits to promote sustainability through ‘on-the-ground’ action.

 

Our Guarantee

Healthier, Safer Products That Deliver


 

 ecostore is a principles-based company. We think everyone has a right to know exactly what's in the products they use everyday and whether or not they could be harmful to our health. That's why we go above and beyond legal requirements by listing every ingredient on our product labels and why you can count on us to deliver on our promise.  

ecostore products are:

  • Healthier for you.
  • Safer for our environment.
  • Packaged in the best materials available.
  • Labelled with a full list of ingredients.
  • Guaranteed to give excellent results.
  • Concentrated to save you money.
  • Not tested on animals.
  • GE Free.
     

Guaranteed Results

Once we’re satisfied that our product formulations pass our own strict health and safety criteria, we send them to an independent laboratory to be benchmarked against the market leader to guarantee excellent performance.

When all laboratory testing on our products is complete we carry out extensive in-house testing as well as large-scale consumer testing to make sure our customers love them.

Ongoing Improvement. Eco-science is rapidly developing so we’re always improving our products. This process of continuous improvement is central to our values we absorb any costs rather than pass them on to our customers.
 


ecostore เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ปลอดเคมีอันตรายจากประเทศนิวซีแลนด์ ครอบคลุมสินค้าหลากหลายประเภทเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพภายนอกและสำหรับงานบ้าน จำแนกได้หลักๆ 3 กลุ่มคือ 
1) Personal care - Hair care, Facial & Body care
2) Baby product 
3) Homecare product - Dishwasher, Floor cleaner, Multi-purpose cleaner, Glass & Surface cleaner 

ecostore มีแนวคิดหลักบนนิยาม "No Hash Chemical, Less Environmental Impact"  คือปลอดเคมีอันตรายและไม่สร้างมลภาวะ   ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดใช้ส่วนผสมจากพืชธรรมชาติ (Plant-based ingredient) หรือที่สกัดจากธรรมชาติ  คำนึงถึุงการใช้งาน ผิวสัมผัส  การไม่มีสารตกค้าง หรือทำลายสิ่งแวดล้อม  ไม่มีพาราเบน  จึงปลอดภัยต่อทุกคนแม้แต่เด็กหรือทารก  

กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กของ ecostore ได้รับควานิยมมากในนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น  ความนิยมนี้ ย่อมการันตีได้ถึงความเชื่อถือจากผู้บริโภค และเมื่อคุณภาพเหล่านี้ เดินทางมาถึงเมืองไทยแล้ว ผู้บริโภคที่แสวงหาคุณภาพอย่างคุณ ย่อมต้องไม่ปล่อยผ่าน