สินค้าชิ้นนี้ ส่งฟรี ปณ ลงทะเบียน

สั่งผ่านช่องทางอื่นๆ

Tag
 

คุณลูกค้าต้องรู้ / Customer must know

Detail ชาร์ม ครีมสมุนไพรป้องกันยุง ขนาด 20 กรัม

อย. 546/2554

* ไม่มีส่วนผสมของสาร DEET**
* ป้องกันยุงลายได้ 7 ชม.
* ป้องกันยุกก้นปล่องได้ 4 ชม.
* ปลอดภัยสำหรับเด็กและผู้ใหญ่

**DEET (Diethyltoluamide) เป็นสารออกฤทธิ์ที่นิยมไล่ยุงเป็นพิษแบบเฉียบพลันไม่มาก ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังและตา ถ้ารับสารเวลานานอาจก่อให้เกิดการแพ้ได้

คุณสมบัติ :
ใช้สารสกัดจากพืช ในกลุ่ม Eucalyptus และ เพื่อให้ความปลอดภัยสูงสุดกับผู้บริโภคโดยเฉพาะกับเด็ก เรียกกว่า Eucaluptus citiodora oil ซึ่งเป็นส่วนผสมของ Eucaluptus และสารสกัดจากพืชชนิดอื่นๆ ด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันยุง และแมลงกัดต่อยให้ได้ระยะเวลานานและให้มีประสิทธิภาพใกล้เคียง DEET มากที่สุด

-  Eucaluptus citiodora oil: 20% w/w
-  ป้องกันยุงลาย สาเหตุของไข้เลือดออกได้นาน มากกว่า 7 ชม
-  ป้องกันยุงก้นปล่อง ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเท้าช้าง (เวลาเที่ยวป่า) ได้มากกว่า 5-6 ชม.

กรณีเด็กเล็กแนะนำให้ใช้ ชาร์ม สเปรย์สมุนไพรกันยุง ฉีดไปที่เสื้อผ้าหรือ ที่นอนที่ใกล้ตัวเด็ก กลิ่นของสมุนไพรจะช่วยป้องกันไม่ให้ยุงและแมลงกัดต่อย


Eucalyptus citriodora คืออะไร?
เป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่ให้ผลป้องกันแมลงกัดต่อย ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นการผสมผสาน สารสกัดจาก Eucaluptus สายพันธุ์ที่ให้ผลป้องกันแมลงกัดต่อย กับสารสกัดจากสมุนไพรอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถป้องกันยุงและแมลงกัดต่อยได้จริง โดยได้รับการยอมรับใน Europe/UK ตามมาตรฐานของ European Biocidal Products Directive (BPD) จัดเป็นสารสกัดจากะรรมชาติที่ปลอดภัย ให้ผลป้องกันยุง แมลงกัดต่อยและไม่เป็นอัตราย ปลอดภัยทั้งกับเด็กและผู้ใหญ่ และไม่เป็นอันตราย ถ้าใช้มากเกินไปหรือติดต่อกันนาน

หมายเหตุ: ข้อควรระวังในการใช้กันยุงที่มีส่วนผสมของ DEET การใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่มทาผิวที่มี DEET เป็นสารออกฤทธิ์หลัก ควรพิจารณาว่ามีสารออกฤทธิ์มากน้อยเพียงใด

สำหรับผู้ใหญ่ ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี DEET อยู่ระหว่าง 15-20 %
ส่วนเด็ก ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี DEET  มากกว่า 10%

และต้องใช้ตามคำแนะนำที่ระบุไว้บนฉลากอย่างเคร่งครัด ห้ามใช้กับเด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี เนื่องจาก DEET อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ได้ หากใช้ไม่ถูกวิธีหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี DEET ผสมอยู่ในสัดส่วนที่สูงมาก (เกิน 30%) และใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานๆ  DEET จะเป็นอันตรายอย่างยิ่งหากบริโภคเข้าไป บางรายอาจมีอาการทางสมอง ชัก และเสียชีวิตได้ การสูดดมไอระเหยของ DEET เป็นเวลานานอาจก่อให้เกิดการวิงเวียน เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจได้


ปริมาณสุทธิ  21000 กรัม


Benefits

* Provides protection for up to 7 hours from Aedes mosquitos.
* Provides protection for up to 4 hours from Culex mosquitos.
* Prevents insect and bee stings.
* Safe for adults and children.

The anti-mosquito herbal cream contains Vitamin E, which helps moisturize the skin while the smooth non-greasy formula makes this cream a pleasant repellant and skin care at the same time.


Remark: DEET (diethyltoluamide) is rapidly toxic, however minimal causing irritation to the skin and eyes. If inhaled, may cause discomfort with the repertory system and prolonged use may promote allergies.

Active Ingredients
Eucalyptus Citidora 20%w/w

   
What is Eucalyptus Citidora?
Eucalyptus Citidora is a natural extract from eucalyptus that is a highly effective repellant against mosquitos and other insects. Through various studies and research, this has proven to be safe for both adults and children and has been accepted so by leading scientists and institutes of the World.


Net wt.  20 ml.

Benefits

* Provides protection for up to 7 hours from Aedes mosquitos.
* Provides protection for up to 4 hours from Culex mosquitos.
* Prevents insect and bee stings.
* Safe for adults and children.

The anti-mosquito herbal cream contains Vitamin E, which helps moisturize the skin while the smooth non-greasy formula makes this cream a pleasant repellant and skin care at the same time.


Remark: DEET (diethyltoluamide) is rapidly toxic, however minimal causing irritation to the skin and eyes. If inhaled, may cause discomfort with the repertory system and prolonged use may promote allergies.

Active Ingredients
Eucalyptus Citidora 20%w/w

   
What is Eucalyptus Citidora?
Eucalyptus Citidora is a natural extract from eucalyptus that is a highly effective repellant against mosquitos and other insects. Through various studies and research, this has proven to be safe for both adults and children and has been accepted so by leading scientists and institutes of the World.


Net wt.  20 ml.

Review

อื่นๆ หมวด กำจัดยุง มด แมลง

Recommend

GreenShopCafe
GreenShopCafe
GreenShopCafe