สั่งผ่านช่องทางอื่นๆ

Tag
 

คุณลูกค้าต้องรู้ / Customer must know

Detail ผงลดกลิ่นเหม็น ปรับสภาพน้ำ สำหรับตู้ปลา ขนาด 65 กรัม


สรรพคุณ
  • สามารถลดกลิ่นแอมโมเนียในน้ำ กลิ่นเน่าเหม็นจากเศษอาหารและขี้ปลา ช่วยให้น้ำใส
  • ปรับสภาพน้ำ ช่วยให้ปลาและสัตว์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคง่าย
  • ยืดระยะเวลาในการล้างตู้ปลา
 
วิธีการใช้งาน 
ปริมาณที่ใช้ 1 ซองต่อน้ำ 200 ลิตร
เทผลิตภัณฑ์ 1 ซอง ลงในช่องที่กรองน้ำ
(ทั้งนี้ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ใช้ อาจเพิ่มหรือลด ได้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนปลาหรือสัตว์ที่เลี้ยง)
 
 
การเก็บรักษา
1. เก็บให้พ้นมือเด็ก
2. เก็บให้พ้นจากแสงแดด ในอุณหภูมิห้องปกติ
3.เก็บให้พ้นจากสถานที่เปียกชื้น
4. หลังการใช้ทุกครั้ง ควรปิดปากถุงให้สนิท

//////////////////////////////////////

100% Natural - Powder Deodorizer
Water Conditioning Ammonia & ph Adjust for Aquarium


 
ingredient 
Cacium Oxide , Dialuminium Trioxide , Sodium Oxide , Dipotassium Oxide , Zinc Oxide , Magnesium Oxide , Titanium Dioxide , Silicon dioxide 
 
 
Review

Recommend

GreenShopCafe
GreenShopCafe
GreenShopCafe