แบรนด์กรีนธ์ "GREENTH" ได้เกิดมาจากความรักและความชื่นชอบในผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติ และความต้องการที่จะลดการใช้สารเคมีที่ก่อให้เกิดมลภาวะ และอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะต่อลูกค้าและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ของเรา โดยคำว่า GREENTH ประกอบมาจากสองคำ คือ "GREEN" และ "TH"
 
คำที่หนึ่ง "GREEN" หมายถึงสีเขียว ซึ่งเป็นสีหลักที่สื่อถึงธรรมชาติได้ดีที่สุด แสดงให้เห็นถึงความสะอาด และสดใสอย่างแท้จริง เราให้ความใส่ใจในการคัดสรรส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติ ให้สามารถนำมาผสมผสานกับเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด จึงทำให้เราสามารถมอบคุณค่า และสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ของเราได้
 
คำที่สอง "TH" เป็นตัวย่อของประเทศไทย "THAILAND" สื่อถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้ถูกคิดค้นและผลิตในประเทศไทย โดยทางเราได้คัดเลือกผู้ผลิตที่มีความสามารถในการผลิต และคุณภาพในการแข่งขันระดับโลก ซึ่งได้ทำการผลิตให้กับแบรนด์ชั้นนำระดับโลกหลายแบรนด์ จึงทำให้เราสามารถส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ และคุณค่าสูงสุดให้แก่ลูกค้าได้