บริษัท ฮาร์โมนี่ ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ใบรับรองออร์แกนิคที่มีมาตราฐานสากลถึง 5 มาตราฐาน ตามมาตราฐานที่อยู่ด้านบน เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างมาก แม้แต่บริษัทในประเทศญี่ปุ่นก็ตาม ยังถือเป็นเรื่องยาก การบริโภคผัก ข้าว หรืออาหารแต่ละอย่างในแต่ละวันเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อสุขภาพ เพราะฉะนั้นเลือกรับประทานผัก และอาหารที่ไม่มีสารเคมี ปลอดยาฆ่าแมลง ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ

  ใบรับรองออร์แกนิค

  เงื่อนไขที่จะได้รับการรับรองออร์แกนิค คือต้องไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลง หรือปุ๋ยเคมี เป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี หลังจากที่ได้ใบรับรองออร์แกนิค ฮาร์โมนี่ ไลฟ์ ออร์แกนิค ฟาร์ม ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและกฏข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ฮาร์โมนี่ ไลฟ์ ออร์แกนิค ฟาร์ม ได้ใบรับรองออร์แกนิกส์ที่มีมาตราฐานสากลถึง 5 มาตราฐาน ดังต่อไปนี้
   

 1. USDA Certificate - USDA is a world recognized Institute with very high standards
 2. International Certificate for Organic Agriculture from IFOAM ( Germany )
 3. EURO Certificate for Organic Agriculture
 4. Canadian Certificate for Organic Agriculture
 5. Organic Thailand Certificate

บริษัท ฮาร์โมนี่ ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ใบรับรองออร์แกนิคที่มีมาตราฐานสากลถึง 5 มาตราฐาน ตามมาตราฐานที่อยู่ด้านบน เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างมาก แม้แต่บริษัทในประเทศญี่ปุ่นก็ตาม ยังถือเป็นเรื่องยาก การบริโภคผัก ข้าว หรืออาหารแต่ละอย่างในแต่ละวันเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อสุขภาพ เพราะฉะนั้นเลือกรับประทานผัก และอาหารที่ไม่มีสารเคมี ปลอดยาฆ่าแมลง ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ

  ใบรับรองออร์แกนิค

  เงื่อนไขที่จะได้รับการรับรองออร์แกนิค คือต้องไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลง หรือปุ๋ยเคมี เป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี หลังจากที่ได้ใบรับรองออร์แกนิค ฮาร์โมนี่ ไลฟ์ ออร์แกนิค ฟาร์ม ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและกฏข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ฮาร์โมนี่ ไลฟ์ ออร์แกนิค ฟาร์ม ได้ใบรับรองออร์แกนิกส์ที่มีมาตราฐานสากลถึง 5 มาตราฐาน ดังต่อไปนี้
   

 1. USDA Certificate - USDA is a world recognized Institute with very high standards
 2. International Certificate for Organic Agriculture from IFOAM ( Germany )
 3. EURO Certificate for Organic Agriculture
 4. Canadian Certificate for Organic Agriculture
 5. Organic Thailand Certificate

บริษัท ฮาร์โมนี่ ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ใบรับรองออร์แกนิคที่มีมาตราฐานสากลถึง 5 มาตราฐาน ตามมาตราฐานที่อยู่ด้านบน เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างมาก แม้แต่บริษัทในประเทศญี่ปุ่นก็ตาม ยังถือเป็นเรื่องยาก การบริโภคผัก ข้าว หรืออาหารแต่ละอย่างในแต่ละวันเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อสุขภาพ เพราะฉะนั้นเลือกรับประทานผัก และอาหารที่ไม่มีสารเคมี ปลอดยาฆ่าแมลง ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ

  ใบรับรองออร์แกนิค

  เงื่อนไขที่จะได้รับการรับรองออร์แกนิค คือต้องไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลง หรือปุ๋ยเคมี เป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี หลังจากที่ได้ใบรับรองออร์แกนิค ฮาร์โมนี่ ไลฟ์ ออร์แกนิค ฟาร์ม ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและกฏข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ฮาร์โมนี่ ไลฟ์ ออร์แกนิค ฟาร์ม ได้ใบรับรองออร์แกนิกส์ที่มีมาตราฐานสากลถึง 5 มาตราฐาน ดังต่อไปนี้
   

 1. USDA Certificate - USDA is a world recognized Institute with very high standards
 2. International Certificate for Organic Agriculture from IFOAM ( Germany )
 3. EURO Certificate for Organic Agriculture
 4. Canadian Certificate for Organic Agriculture
 5. Organic Thailand Certificate

 
Harmony Life Organic Farm

เยี่ยมชม ฟาร์ม Harmony Life Organic Farm กับพี่เป้ อารักษ์ สุดหล่อและรู้จัก #ผักโมโรเฮยะ กันอย่างเจาะลึก เหตุผลที่ทำให้ ผัก ผลไม้ ของที่ไร่ฮาร์โมนี ไลฟ์ ออร์แกนิค ฟาร์ม เป็นที่ชื่นชอบของทุกท่าน1. การทำเกษตรที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและการใช้น้ำสะอาดจากธรรมชาติที่นี่เป็นไร่ปลูกผัก ผลไม้ปลอดสารเคมีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1999 โดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงเลย รวมถึงไม่ใช้น้ำจากแม่น้ำลำคลองทั่วไปที่มีสิ่งปนเปื้อนของสารเคมี เราใช้น้ำที่ขุดลึก 150 เมตร ซึ่งเป็นน้ำที่ใสสะอาดปราศจากการปนเปื้อนของสารเคมีที่ถูกปล่อยออกมา2. ความแตกต่างของอุณหภูมิในหนึ่งวัน ที่แตกต่างกันถึง 10 - 20 องศา ฮาร์โมนีฟาร์มอยู่ใกล้บริเวณเขาใหญ่ มีความสูงระดับน้ำทะเลถึง 400 เมตร มีอากาศเย็นกว่ากรุงเทพฯ ค่อนข้างมาก อุณหภูมิแตกต่างกันในหนึ่งวันจะอยู่ที่ประมาณ 10 - 20 องศา การที่อุณหภูมิแตกต่างกันมากในหนึ่งวัน จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผักที่ปลูกมี รสชาติอร่อย3. การใช้ปุ๋ยที่หมักเองด้วยวัสดุจากฟาร์มเราเองการใช้ปุ๋ยที่หมักเองด้วยวัสดุภายในฟาร์มของเราเอง วัสดุปลอดสารเคมีเช่น วัชพืช หญ้า รวมถึง ขี้ไก่ ขี้วัว หมักรวมกับเศษผักที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวผสมกับแกลบ รำข้าว หมักไว้ประมาณ 5 เดือน เรียกว่า ปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งแตกต่างจากปุ๋ยเคมีคือ ปุ๋ยหมักชีวภาพจะมีสารอาหารที่มากกว่าปลอดภัยและทำให้ผักมีรสชาติอร่อยกว่า ผักที่ใช้ปุ๋ยเคมี4. ดินดีมีจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพอยู่มาก หัวใจสำคัญของการเกษตร คือ การทำดินให้ดีมีความอุดมสมบูรณ์มีจุลินทรีย์ที่ดี อาศัยอยู่มาก จุลินทรีย์ที่ดี เช่น แลคโตบาซิลัส ยีสต์ และแบคทีเรียสังเคราะห์ดินที่มีเชื้อเน่าอยู่มากจะทำให้เกิดปัญหาของโรคพืช และปัญหาของแมลงมาก โดยเฉพาะพื้นที่ที่ใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงนั้นจะมีจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพอยู่น้อยมาก เมื่อใช้ปลูกพืชผักก็จะทำให้ผักไม่แข็งแรง แต่หากใช้ดินที่มีจุลินทรีย์ที่ดีอยู่มากก็จะทำให้ผักแข็งแรงและรสชาติอร่อย ตามมาด้วย5. จากใจของชาวเกษตรกรทุกท่านชาวเกษตรกรที่ปลูกผักที่ไร่ฮาร์โมนี่ไลฟ์ออร์แกนิคฟาร์ม ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่สดชื่นอยู่เสมอ เพราะที่ไร่แห่งนี้ไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของพนักงาน จึงทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยจิตสำนึกที่ดี ให้ความร่วมมือช่วยเหลือสามัคคีกันอย่างดีเพราะผู้ปลูกมีจิตใจดีมีสำนึกที่ ดี จึงทำให้ผักที่ปลูกออกมานั้น เป็นผักที่แข็งแรงและมีรสชาติอร่อยตามมาด้วย www.greenshopcafe.com/harmonylife #HarmonyLife #OrganicFarm #GreenShopCafe

Posted by GreenShopCafe on 23 กุมภาพันธ์ 2016


สาเหตุที่ทำให้ผัก ผลไม้ ของที่ไร่ฮาร์โมนี ไลฟ์ ออร์แกนิค ฟาร์ม เป็นที่ชื่นชอบของทุกท่าน

 


1. การทำเกษตรที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและการใช้น้ำสะอาดจากธรรมชาติที่นี่เป็นไร่ปลูกผัก
ผลไม้ปลอดสารเคมีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1999 โดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงเลย รวมถึงไม่ใช้น้ำจากแม่น้ำลำคลองทั่วไปที่มีสิ่งปนเปื้อนของสารเคมี เราใช้น้ำที่ขุดลึก 150 เมตร ซึ่งเป็นน้ำที่ใสสะอาดปราศจากการปนเปื้อนของสารเคมีที่ถูกปล่อยออกมา


2. ความแตกต่างของอุณหภูมิในหนึ่งวัน ที่แตกต่างกันถึง 10 - 20 องศา
ฮาร์โมนีฟาร์มอยู่ใกล้บริเวณเขาใหญ่ มีความสูงระดับน้ำทะเลถึง 400 เมตร มีอากาศเย็นกว่ากรุงเทพฯ ค่อนข้างมาก อุณหภูมิแตกต่างกันในหนึ่งวันจะอยู่ที่ประมาณ 10 - 20 องศา การที่อุณหภูมิแตกต่างกันมากในหนึ่งวัน จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผักที่ปลูกมี รสชาติอร่อย


3. การใช้ปุ๋ยที่หมักเองด้วยวัสดุจากฟาร์มเราเองการใช้ปุ๋ยที่หมักเองด้วยวัสดุภายในฟาร์มของเราเอง
วัสดุปลอดสารเคมีเช่น วัชพืช หญ้า รวมถึง ขี้ไก่ ขี้วัว หมักรวมกับเศษผักที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวผสมกับแกลบ รำข้าว หมักไว้ประมาณ 5 เดือน เรียกว่า ปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งแตกต่างจากปุ๋ยเคมีคือ ปุ๋ยหมักชีวภาพจะมีสารอาหารที่มากกว่าปลอดภัยและทำให้ผักมีรสชาติอร่อยกว่า ผักที่ใช้ปุ๋ยเคมี


4. ดินดีมีจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพอยู่มาก
หัวใจสำคัญของการเกษตร คือ การทำดินให้ดีมีความอุดมสมบูรณ์มีจุลินทรีย์ที่ดี อาศัยอยู่มาก จุลินทรีย์ที่ดี เช่น แลคโตบาซิลัส ยีสต์ และแบคทีเรียสังเคราะห์ดินที่มีเชื้อเน่าอยู่มากจะทำให้เกิดปัญหาของโรคพืช และปัญหาของแมลงมาก โดยเฉพาะพื้นที่ที่ใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงนั้นจะมีจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพอยู่น้อยมาก เมื่อใช้ปลูกพืชผักก็จะทำให้ผักไม่แข็งแรง แต่หากใช้ดินที่มีจุลินทรีย์ที่ดีอยู่มากก็จะทำให้ผักแข็งแรงและรสชาติอร่อย ตามมาด้วย


5. จากใจของชาวเกษตรกรทุกท่านชาวเกษตรกรที่ปลูกผักที่ไร่ฮาร์โมนี่ไลฟ์ออร์แกนิคฟาร์ม
ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่สดชื่นอยู่เสมอ เพราะที่ไร่แห่งนี้ไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของพนักงาน จึงทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยจิตสำนึกที่ดี ให้ความร่วมมือช่วยเหลือสามัคคีกันอย่างดีเพราะผู้ปลูกมีจิตใจดีมีสำนึกที่ ดี จึงทำให้ผักที่ปลูกออกมานั้น เป็นผักที่แข็งแรงและมีรสชาติอร่อยตามมาด้วย

 

สมัครสมาชิก GreenShopCafe วันนี้

รับคะแนน Green Bonus ใช้เป็นส่วนลดได้ทันที