ผลิตภัณฑ์อาหารแบบพร้อมทาน พร้อมชงหรือชงสำเร็จ รวมทั้งประเภทบะหมี่และเส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูปต่างๆ ทั้งที่ทำจากข้าว ข้าวหอมมะลิ ธัญญาพืชสำเร็จรูป ซุปสุขภาพแบบชงพร้อมดื่ม โจ๊กข้าวกล้อง บะหมี่ผักโมโรเฮยะ เส้นหมี่ เส้นจันทร์ เส้นหมี่ผัก โดยคุณภาพของสินค้ากลุ่มนี้ในปัจจุบันถือว่าเป็นตัวเลือกน่าสนใจอย่างมาก เพราะมีการพัฒนาด้านคุณภาพและวัตถุดิบที่นำมาใช้หลากหลายขึ้น มีการพัฒนาด้านรสชาติดีขึ้นและหลากหลายขึ้น เพื่อตอบสนองการบริโภคให้เหมาะกับทุกเพศวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กเล็ก ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ผู้ที่ควบคุมน้ำหนักและดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องหรือเฉพาะโอกาสก็ตาม

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า/แนะนำสินค้าและการขาย โทร.02-570-2146 info@greenshopcafe.com