เขาค้อทะเลภู
ทดแทนสารเคมีอันตรายด้วยคุณค่าจากธรรมชาติ
เพื่อความงามที่ปลอดภัย

“เขาค้อทะเลภู” เริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติเข้ามาทดแทนและลดการใช้สารเคมีในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและบำรุงความงามต่างๆ เพราะเราเชื่อว่าความงามจะเกิดและอยู่กับเราไปได้นานก็ต่อเมื่อได้รับการดูแลและทะนุถนอมด้วยคุณค่าจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ ปราศจากสารผสมที่ทำให้เกิดการเร่งหรือกระตุ้นอย่างผิดธรรมชาติและมีอันตรายเคลือบแฝง แม้ว่าวัตถุดิบเหล่านั้นจะเป็นที่นิยมโดยผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่นๆทั่วไปเนื่องจากออกฤทธิ์เร็ว ราคาถูกและง่ายต่อการผลิตก็ตาม
 
จุดเริ่มต้นของเขาค้อทะเลภูอยู่ที่ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
พื้นที่กว้างใหญ่อุดมสมบูรณ์ที่เต็มไปด้วยหมอก ภู และเนินสูงเรียงต่อกันไปสุดลูกหูลูกตาที่เราใช้เป็นห้องวิจัยธรรมชาติในการเพาะและศึกษาพืชพันธุ์สมุนไพรที่ได้รับการยอมรับจากรุ่นสู่รุ่น นำมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
 
ปัจจุบันเขาค้อทะเลภูยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเราเลือกใช้เทคโนโลยีการสกัดที่ทันสมัยยิ่งขึ้นเพื่อกักเก็บและส่งต่อพลังธรรมชาติไปถึงผู้บริโภคให้ได้เต็มเปี่ยมมากที่สุดเราผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตระดับสากลโดย ISO และ GMP จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกตัวของเราปลอดภัย และคุณภาพไม่แพ้แบรนด์ชั้นนำ
 
เขาค้อทะเลภู
ทดแทนสารเคมีอันตรายด้วยคุณค่าจากธรรมชาติ
เพื่อความงามที่ปลอดภัย

“เขาค้อทะเลภู” เริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติเข้ามาทดแทนและลดการใช้สารเคมีในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและบำรุงความงามต่างๆ เพราะเราเชื่อว่าความงามจะเกิดและอยู่กับเราไปได้นานก็ต่อเมื่อได้รับการดูแลและทะนุถนอมด้วยคุณค่าจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ ปราศจากสารผสมที่ทำให้เกิดการเร่งหรือกระตุ้นอย่างผิดธรรมชาติและมีอันตรายเคลือบแฝง แม้ว่าวัตถุดิบเหล่านั้นจะเป็นที่นิยมโดยผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่นๆทั่วไปเนื่องจากออกฤทธิ์เร็ว ราคาถูกและง่ายต่อการผลิตก็ตาม
 
จุดเริ่มต้นของเขาค้อทะเลภูอยู่ที่ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
พื้นที่กว้างใหญ่อุดมสมบูรณ์ที่เต็มไปด้วยหมอก ภู และเนินสูงเรียงต่อกันไปสุดลูกหูลูกตาที่เราใช้เป็นห้องวิจัยธรรมชาติในการเพาะและศึกษาพืชพันธุ์สมุนไพรที่ได้รับการยอมรับจากรุ่นสู่รุ่น นำมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
 
ปัจจุบันเขาค้อทะเลภูยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเราเลือกใช้เทคโนโลยีการสกัดที่ทันสมัยยิ่งขึ้นเพื่อกักเก็บและส่งต่อพลังธรรมชาติไปถึงผู้บริโภคให้ได้เต็มเปี่ยมมากที่สุดเราผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตระดับสากลโดย ISO และ GMP จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกตัวของเราปลอดภัย และคุณภาพไม่แพ้แบรนด์ชั้นนำ