- 100% Natural 
- 100% Thai Coconut 
- 100% Cold press 
- No flavor, Chemical added
- Social Responsibility 

ด้วยความพิถีพิถัน เราคัดเลือกสวนมะพร้าวไทยที่มีคุณภาพ มะพร้าวทุกลูกก่อนเข้ากระบวนการผลิต เป็นมะพร้าวที่ดีมีคุณภาพ และในทุกๆ ขั้นตอนเป็นการผลิตสําหรับ Food grade ทําให้ไม่มีสารเคมีใดๆ เจือปน ไม่มีการแต่งกลิ่นหรือรสชาดทําให้ KOKONUT เป็นน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นธรรมชาติ 100% ที่ยังคงคุณค่าทางสารอาหารไว้อย่างสมบูรณ์ ทั้งกรดลอริคที่มีในน้ํานมแม่ และวิตามินอี เหมาะกับการรับประทานเพื่อช่วยในเรื่องการดีท็อกซ์ของเสียออกจากร่างกายโดยขับถ่าย สําหรับคนที่มีขับถ่ายยาก ให้ขับได้ได้ดีขึ้น ขับถ่ายเป็นปกติ ในเรื่องของการทําออย์พูลลิ่ง เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียภายในช่องปากอย่างอ่อนละมุน ไม่ทําร้ายเยื่อบุช่องปากและร่องเหงือก ช่วยสมานแผลร้อนในภายในช่องปาก เมื่อทําอย่างเป็นประจําจะเห็นได้ชัดว่าสุขภาพจะดีขึ้น หรือการลดน้ําหนัก น้ํามันมะพร้าวจะช่วยเผาผลาญพลังงานสะสมในร่างกายได้ดี และดียิ่งขึ้นเมื่อควบคู่กับการออกกําลังกาย อีกทั้ง KOKONUT ยังสามารถใช้เป็นสกินแคร์ ได้อย่างปลอดภัยทั้งในเรื่องของการเช็ดเครื่องสําอางค์ และทาผิวเพื่อเป็นมอยส์เจอร์ไรซ์เซอร์ธรรมชาติ โดยมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดการแพ้อย่างแน่นอน

kokonut
- 100% Natural 
- 100% Thai Coconut 
- 100% Cold press 
- No flavor, Chemical added
- Social Responsibility 

ด้วยความพิถีพิถัน เราคัดเลือกสวนมะพร้าวไทยที่มีคุณภาพ มะพร้าวทุกลูกก่อนเข้ากระบวนการผลิต เป็นมะพร้าวที่ดีมีคุณภาพ และในทุกๆ ขั้นตอนเป็นการผลิตสําหรับ Food grade ทําให้ไม่มีสารเคมีใดๆ เจือปน ไม่มีการแต่งกลิ่นหรือรสชาดทําให้ KOKONUT เป็นน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นธรรมชาติ 100% ที่ยังคงคุณค่าทางสารอาหารไว้อย่างสมบูรณ์ ทั้งกรดลอริคที่มีในน้ํานมแม่ และวิตามินอี เหมาะกับการรับประทานเพื่อช่วยในเรื่องการดีท็อกซ์ของเสียออกจากร่างกายโดยขับถ่าย สําหรับคนที่มีขับถ่ายยาก ให้ขับได้ได้ดีขึ้น ขับถ่ายเป็นปกติ ในเรื่องของการทําออย์พูลลิ่ง เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียภายในช่องปากอย่างอ่อนละมุน ไม่ทําร้ายเยื่อบุช่องปากและร่องเหงือก ช่วยสมานแผลร้อนในภายในช่องปาก เมื่อทําอย่างเป็นประจําจะเห็นได้ชัดว่าสุขภาพจะดีขึ้น หรือการลดน้ําหนัก น้ํามันมะพร้าวจะช่วยเผาผลาญพลังงานสะสมในร่างกายได้ดี และดียิ่งขึ้นเมื่อควบคู่กับการออกกําลังกาย อีกทั้ง KOKONUT ยังสามารถใช้เป็นสกินแคร์ ได้อย่างปลอดภัยทั้งในเรื่องของการเช็ดเครื่องสําอางค์ และทาผิวเพื่อเป็นมอยส์เจอร์ไรซ์เซอร์ธรรมชาติ โดยมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดการแพ้อย่างแน่นอนสมัครสมาชิก GreenShopCafe วันนี้

รับคะแนน Green Bonus ใช้เป็นส่วนลดได้ทันที