Mixneral เป็นการนำแร่ธาตุ ที่มีประโยชน์และปลอดภัย หลายๆชนิด จากหลายๆแหล่ง หลายๆพื้นที่ นำมาบดผสมรวมกันเพื่อนำมาใช้ประโชน์ในการดับกลิ่นเน่าเหม็น กลิ่นไม่พึ่งประสงค์จากสถานที่ต่างๆ
 • ผงกำจัดกลิ่นเน่าเหม็น เป็นมิตรกับคน สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารเคมีปนเปื้อน ผลิตจากธรรมชาติ 100%
 • กำจัด กลิ่นห้องน้ำ ด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 100% ไม่แสบตา แสบจมูก
  • กลิ่นฉี่ น้องหมา น้องแมว ที่รุนแรง กำจัดได้ภายใน 3 นาที ด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 100% ไม่มีสารเคมีปนเปื้อน ไม่ทำให้ น้องหมา น้องแมว ระคายเคือง
  • กำจัดกลิ่นถังขยะ ด้วยธรรมชาติ
  • บอกลา กลิ่นเศษอาหารที่ลอยขึ้นมาจาก ซิ้งค์ล้างจาน 
  • กำจัดปัญหากลิ่นตู้เย็น ของสด ของหมักดอง กลิ่นผัก ผลไม้ ปลา อาหารทะเล เนื้อสัตว์ หรือแม้แต่เครื่องปรุงต่างๆ 
  • กลิ่นเน่าเหม็น กลิ่นขยะ ก๊าซไข่เน่า ที่มีความเข็มข้นมากๆ ที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย
  • ถังขยะหน้าบ้าน 
 • ท่อน้ำเสีย ท่อน้ำทิ้ง