Promotion ช่วงนี้ สั่งแค่ 850 ขึ้นไป ส่งด้วย Kerry ฟรี!
"นวล" เป็นผลิตภัณฑ์แปรงสีฟันไม้ไผ่ ที่ผลิตขึ้นเพื่อต้องการช่วยลดขยะพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งในชีวิตประจำวันของผู้คน แปรงสีฟันเป็นอีกหนึ่งของใช้ที่พบเป็นขยะมากที่สุด เพราะมีอายุการใช้งานเพียง 3 เดือน ตามคำแนะนำของทันตแพทย์
 
ผลิตภัณฑ์แปรงสีฟันไม้ไผ่ "นวล" ด้ามแปรงผลิตจากไม้ไผ่ ส่วนขนแปรงเป็นไนลอนผสมเยื่อไม้ไผ่ ปลอดสารบีพีเอ ซึ่งในขณะนี้เป็นวัสดุที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เท่าที่เราจะหาได้ ที่ไม่ใช่ขนสัตว์ ไผ่มีคุณสมบัติในการต่อต้านแบคทีเรียโดยธรรมชาติ ในส่วนของขนแปรงสีดำนั้น เป็นขนแปรงที่มีส่วนผสมของผงถ่านไม้ไผ่ ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซับพิษและทำให้ฟันค่อย ๆ ขาวขึ้น เมื่อใช้อย่างต่อเนื่อง
 

"นวล" เป็นผลิตภัณฑ์แปรงสีฟันไม้ไผ่ ที่ผลิตขึ้นเพื่อต้องการช่วยลดขยะพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งในชีวิตประจำวันของผู้คน แปรงสีฟันเป็นอีกหนึ่งของใช้ที่พบเป็นขยะมากที่สุด เพราะมีอายุการใช้งานเพียง 3 เดือน ตามคำแนะนำของทันตแพทย์
 
ผลิตภัณฑ์แปรงสีฟันไม้ไผ่ "นวล" ด้ามแปรงผลิตจากไม้ไผ่ ส่วนขนแปรงเป็นไนลอนผสมเยื่อไม้ไผ่ ปลอดสารบีพีเอ ซึ่งในขณะนี้เป็นวัสดุที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เท่าที่เราจะหาได้ ที่ไม่ใช่ขนสัตว์ ไผ่มีคุณสมบัติในการต่อต้านแบคทีเรียโดยธรรมชาติ ในส่วนของขนแปรงสีดำนั้น เป็นขนแปรงที่มีส่วนผสมของผงถ่านไม้ไผ่ ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซับพิษและทำให้ฟันค่อย ๆ ขาวขึ้น เมื่อใช้อย่างต่อเนื่อง