Nukleus เป็น co-brand partner ร่วมกับ World Wide Fund for Nature (WWF) ประเทศมาเลเซีย

Nukleus คือแบรนด์ที่ปฏิวัติตัวเอง ที่มีความมีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมเสื้อผ้าเพื่อความยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุดชั้นในและเสื้อผ้าแบบลำลอง ผลงานสร้างสรรค์ของเราผลิตจากวัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เราเข้าใจและใส่ใจรวมถึงผลกระทบในการซื้อสิ่งต่าง ๆ จึงพยายามที่จะผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ 

สำหรับเราการทำธุรกิจไม่ได้หมายถึงแค่ผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่ยังคงต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัว เช่น สิ่งแวดล้อม และสังคมด้วยดังนั้น เราจึงมีจุดยืนในเรื่องของการสร้างแบรนด์และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนช่วย ประชาสัมพันธ์เรื่องของสิ่งแวดล้อม,สังคมและความยั่งยืน ในส่วนของเกษตรกร เราเองต้องมีส่วนช่วยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการช่วยสนับสนุน การเกษตรที่เป็นแบบอินทรีย์ที่จะไม่ต้องให้เขาเหล่านั้น อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษจากสารเคมีเป็นเวลานาน ๆ 

เมื่อสุขภาพกายดีก็นำพามาซึ่งสุขภาพใจที่ดี ด้วยเช่นกัน  ในฐานะของเพื่อนมนุษย์ร่วมโลก เราจึงต้องช่วยกัน นอกจากจะช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ยังสามารถช่วยให้โลกนี้น่าอยู่ได้เช่นกัน  และแน่นอนที่สุด  เราเป็นแบรนด์แฟชั่น เราก็อยากให้ลูกค้าของเรารู้สึกสนุก, มีความสุข และสามารถแบ่งปันความสุขนี้ให้กับเพื่อนๆ ของท่าน  และ เราหวังว่า เราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างความเข้าใจเรื่องการรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับ ท่านบ้างเพราะNukleusอยู่ใกล้ชิดกับท่านทุกวัน

การสร้างความยั่งยืน เป็นการเดินทางที่ยาว และเรากำลังก้าวอยู่บนหนทางนี้  ซึ่งบางครั้งดูยุ่งยาก แต่ในขณะเดียวกัน เป็น แรงบันดาลใจ  แต่ที่สำคัญคือ เราทุกคนจะเดินไปด้วยกัน  และพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่อนาคตที่ยั่งยืน


Nukleus  ใช้ เส้นใยที่ผ่านการรับรองจาก  GOTS ในการผลิตสินค้าเท่านั้น 


Why Is This Important เพราะอะไรจึงสำคัญ

ผู้บริโภคที่ซื้อเสื้อผ้าส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสำคัญมากนักกับเรื่องผลกระทบ ของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสังคม ธุรกิจสิ่งทอและแฟชั่นนับว่าเป็นวงการหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องสร้างมลภาวะให้ กับโลกใบนี้รองจากอุตสาหกรรม น้ำมันและแก๊สที่มีผลสุขภาพและ สิ่งแวดล้อม อย่างเช่น  ด้วยความไม่รู้ ว่า ในการผลิตเสื้อ ยืด หนึ่งตัวจากผ้าฝ้ายธรรมดา เราจะต้องใช้สารเคมี ที่เป็นพิษโดยเฉลี่ยเกือบครึ่งปอนด์ในขบวนการผลิตนั้น , เราต้องใช้น้ำมากในการผลิตเพาะปลูก ผ้าฝ้ายธรรมดาและ การใช้น้ำในไร่ฝ้ายจะหายไปจากการระเหย และทำให้ประสิทธิภาพของการเพาะปลูกและผลผลิตลดลง และ มีส่วนในการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ,  คน และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ผู้บริโภคส่วนมาก ไม่รู้ถึงผลกระทบที่มีต่อ สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างมากมายนี้ รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพ ที่มาจากสาร ตกค้างที่มีอยู่ในเสื้อผ้า…การปลูกฝ้ายทั่วไป เป็นกระบวนการที่เป็นพิษและทำให้เกิดมลภาวะกับน้ำ และสิ่งรอบตัวต่างๆ ซึ่งสามารถเป็นสารที่ก่อมะเร็ง และก่อให้เกิดการแพ้อย่างรุนแรงได้  ดังนั้น  Nukleus .. เราสนใจและใส่ใจกับสุขภาพของผู้บริโภค และเราก็เชื่อว่า ไม่มีใครที่อยากจะเสี่ยงกับสุขภาพของตังเองโดย ไม่จำเป็น ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ เสื้อลำลอง และชุดชั้นใน ออร์แกนิค ของเรา ทำให้คุณและครอบครัวมั่นใจว่าจะไม่มีสารพิษจากยาฆ่าแลงตกค้างที่เป็นอันตราย ต่อ คุณ และ ครอบครัว 

Nukleus  เราสนใจและใส่ใจ โลกใบนี้ รวมถึง คนที่ทำเพาะปลูกและผลิตเสื้อทุกคน เพราะ เราเชื่อว่าการให้ราคาที่เหมาะสม และ ยุติธรรม กับ คนงานเหล่านั้น จะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้น และเราก็ยังเชื่ออีกว่า คนงานในโรงงาน ต้องมี สิ่งแวดล้อมที่สะอาด ,  ปลอดภัย  และมีสุขภาพที่ดี  พันธกิจของเรา คือ สนับสนุน ให้ผู้บริโภค ได้เรียนรู้อย่างเข้าใจ และ มีทางเลือกที่มีจริยธรรมคิดถึงสิ่งรอบข้างในการเลือกเสื้อผ้าให้กับตนเองใน ครั้งต่อไปที่จะช่วยให้ มีสุขภาพที่ดี ,  ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และสังคม ….. โดยการซื้อสินค้า  Organic 


FEEL GOOD DESIGN - NO BLOOD NO SWEAT NO TEARS
สัมผัสถึงรูปแบบที่ให้ความรู้สึกที่ดี

เราต้องการสื่อถึงรูปแบบที่ทันสมัย สวมใส่สบาย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เราตระหนักดีว่า ลูกค้าไม่ต้องการอะไรที่ดูหนักเกินไปในเรื่องของสิ่งแวดล้อม  เราจึงพยายามสร้างสรรค์ สินค้าให้มีรูปแบบที่ทันสมัยและในขณะเดียวกันลูกค้าก็สามารถมีส่วนร่วมในการ ช่วยโลกใบนี้ ให้น่าอยู่ขึ้นด้วย สีสัน ,  ความนุ่มเบาสบาย และ รูปแบบ ของ Nukleus เน้น ที่ความเป็นแฟชั่นร่วมสมัยที่คลาสิคที่สามารถทำให้เราพูดได้ว่า “เราต้องการเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่ดีขึ้นใบนี้ …. โดยการเริ่มต้นจากสิ่งเรียบง่าย
  Nukleus is a co-brand partner of the World Wide Fund for Nature (WWF) Malaysia. 

Part proceeds from the sale of all Nukleus products in Malaysia will be channeled to support WWF-Malaysia’s conservation work. Nukleus also endeavors to adhere to WWF’s Global Sustainability Criteria in all its product development. 

The WWF is one of the world’s largest and most respected independent conservation organizations. It doesn’t only care about saving endangered animals. It cares about all life on Earth—human, animal, plant. It’s also strongly committed to building a future in which both people and nature thrive.

WHAT IS GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD (GOTS)?
GOTS หรือ Global Organic Textile Standardคือมาตรฐานการผลิตสิ่งทอระดับโลกสำหรับการผลิตที่ใช้เส้นใยออร์แกนิก


ฝ้าย Organic อนาคตของสิ่งทอโลก


วัตถุประสงค์หลักของ  GOTs
- ปกป้องคุ้มครองดูแลมาตรฐานของ ฝ้าย Organic ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

- ลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม  - เพื่อให้สิ่งแวดล้อมที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์ 

- เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานของสังคมที่ดี  ปกป้องคุ้มครองดูแลมาตรฐานของ ฝ้าย Organic ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

- วัตถุดิบทั้งหมด จะต้องได้รับการรับรอง มาตรฐานสากล

- กระบวนการและขั้นตอนในการผลิตเส้นใยฝ้ายอินทรีย์ต้องแยกออกจากกระบวนการผลิต เส้นใยฝ้ายทั่วๆไป ลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม  - เพื่อให้สิ่งแวดล้อมที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์ 


ข้อห้ามของ  GOTS
-  สิ่งที่เป็นพิษของโลหะหนัก
- การย้อมสีที่ปล่อยสารเคมีตกค้างอยู่ในผ้า
- การฟอกขาวโดยใช้ คลอรีน 
- การใช้สารฟอร์มาดีไฮ
- การใช้ตัวทำละลายในการพิมพ์สี 
- การใช้วิธีพิมพ์แบบที่มีสารปนเปื้อน ของ  PVC
- การตกแต่งพันธุกรรม 
- ใช้  PVC  และ นิเกิลเป็นส่วนผสม
- บรรจุภัณฑ์ที่เป็น  PVC เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานของสังคมที่ดี 
- ค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผล
- ชั่วโมงทำงานที่สมเหตุสมผล
- สภาพแวดล้อมการทำงานทีดี ถูกสุขลักษณะ
-  ไม่มีแรงงานที่ถูกบังคับ
- ไม่มีแรงงานเด็ก
- ไม่มีการแบ่งแยก
- ไม่มีการข่มขู่
- อิสระในการการอยู่ร่วมกัน และมีสิทธิในการต่อรอง 


Nukleus เป็น co-brand partner ร่วมกับ World Wide Fund for Nature (WWF) ประเทศมาเลเซีย

Nukleus คือแบรนด์ที่ปฏิวัติตัวเอง ที่มีความมีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมเสื้อผ้าเพื่อความยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุดชั้นในและเสื้อผ้าแบบลำลอง ผลงานสร้างสรรค์ของเราผลิตจากวัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เราเข้าใจและใส่ใจรวมถึงผลกระทบในการซื้อสิ่งต่าง ๆ จึงพยายามที่จะผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ 

Nukleus  ใช้ เส้นใยที่ผ่านการรับรองจาก  GOTS ในการผลิตสินค้าเท่านั้น