"อบอุ่น" กำเนิดจากการมีปัญหาด้านสุขภาพ ทำให้มีความสนใจเกี๋ยวกับใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข นำธรรมชาติมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ไม่ว่าการรับประทานอาหาร การพักผ่อน รวมทั้งทำสิ่งที่รัก

อบอุ่นจึงถือกำเนิดขึ้นด้วยใจรักและเป็นผลิตภัณฑ์เดียวในประเทศที่สร้างความแตกต่างด้วยส่วนผสม “Fruit enzyme” ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ 100% ธรรมชาติด้วยส่วนผสมจากออร์แกนิค และที่สำคัญทางเราได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก Bioagricert (Natural Bioagricert) จากยุโรป เป็นการการันตีว่าปลอดภัยจากสารเคมี 100% อย่างแน่นอน


"อบอุ่น" กำเนิดจากการมีปัญหาด้านสุขภาพ ทำให้มีความสนใจเกี๋ยวกับใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข นำธรรมชาติมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ไม่ว่าการรับประทานอาหาร การพักผ่อน รวมทั้งทำสิ่งที่รัก

อบอุ่นจึงถือกำเนิดขึ้นด้วยใจรักและเป็นผลิตภัณฑ์เดียวในประเทศที่สร้างความแตกต่างด้วยส่วนผสม “Fruit enzyme” ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ 100% ธรรมชาติด้วยส่วนผสมจากออร์แกนิค และที่สำคัญทางเราได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก Bioagricert (Natural Bioagricert) จากยุโรป เป็นการการันตีว่าปลอดภัยจากสารเคมี 100% อย่างแน่นอน


"อบอุ่น" กำเนิดจากการมีปัญหาด้านสุขภาพ ทำให้มีความสนใจเกี๋ยวกับใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข นำธรรมชาติมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ไม่ว่าการรับประทานอาหาร การพักผ่อน รวมทั้งทำสิ่งที่รัก
 
อบอุ่นจึงถือกำเนิดขึ้นด้วยใจรักและเป็นผลิตภัณฑ์เดียวในประเทศที่สร้างความแตกต่างด้วยส่วนผสม “Fruit enzyme” ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ 100% ธรรมชาติด้วยส่วนผสมจากออร์แกนิค และที่สำคัญทางเราได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก Bioagricert (Natural Bioagricert) จากยุโรป เป็นการการันตีว่าปลอดภัยจากสารเคมี 100% อย่างแน่นอน
 
ต้องยอมรับว่าปัจจุบัน เมืองไทยยังไม่มีการรับรองมาตรฐานออร์แกนิค ( organic ) ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ฉะนั้นสินค้าออร์แกนิค ( organic) ที่ผลิตขึ้นในไทย จะต้องได้รับการรับรองจากต่างประเทศ (อิตาลีหรืออเมริกา) “อบอุ่น” จึงยังต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศและบางส่วนจากในประเทศ และขอการรับรองมาตรฐานจากองค์กรมาตรฐานที่เป็นสากลอย่าง USDA Organic (United States Department of Agriculture) และ Bio Agricert จึงถือว่าเป็นสินค้าออร์แกนิคที่ปลอดสารเคมี
 
ความรักจากพ่อแม่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการของลูก เริ่มตั้งแต่สิ่งที่ต้องสัมผัสกับลูกน้อย อาหารการกิน การเสริมสร้างทักษะ ฝึกฝนสร้างพฤติกรรมที่ดี และสิ่งต่างๆอีกมากมาย ซึ่งอบอุ่นมั่นใจว่าคุณแม่ๆทั้งหลายจะต้องสรรหาสื่งที่ดีให้ลูกอย่างแน่นอน
 
“อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือสิ่งที่ต้องสัมผัสกับผิวลูก” เนื่องจากผิวเด็กแรกเกิด เป็นผิวที่แพ้และแห้งง่าย เป็นผิวที่ไม่อุ้มน้ำ เนื่องจากยังไม่เคยสัมผัสสภาวะแวดล้อมภายนอกมาก่อน สภาวะแวดล้อมปัจจุบันเต็มไปด้วยมลภาวะ แม้กระทั่งในบ้านของเราเองก็ตาม คุณแม่อาจคิดว่าไม่สำคัญใช้ผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้ แต่จากการวิจัย ผิวเป็นตัวรับอาหารชนิดหนึ่งอย่างดีทีเดียว ฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ 100% และได้รับการรับรองเป็นสิ่งสำคัญยื่งที่จะทำให้ผิวได้รับอาหารที่เป็นประโยชน์ รวมถึงสิ่งต่างๆที่ต้องสัมผัสหรือทำความสะอาดกับขวดนม จุกนม จุกเกลียว ถ้วยชาม อุปกรณ์ ของเล่น ของใช้ ฯลฯ ของลูกน้อย
 
เนื่องจากปัจจุบัน เทคโนโลยีเริ่มก้าวไกล มีการใช้สารเคมีมาเป็นส่วนประกอบจนเราเริ่มเคยชินและอาจจะลืมธรรมชาติที่แท้จริงไป ฉะนั้นชีวิตเกิดจากธรรมชาติ เราควรอยู่กับธรรมชาติ อบอุ่นเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
 
** รายได้ส่วนหนึ่งจากการซื้อผลิตภัณฑ์อบอุ่นจากลูกค้าทุกคน จะนำไปสมทบทุนให้กับ มูลนิธิรามาธิบดี ซึ่งมีโครงการปลูกถ่ายตับจากพ่อแม่สู่ลูก, โครงการกองทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้ และอีกหลายๆโครงการ ในพระบรมราชนูปถัมป์ของพระสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเมื่อได้นำไปสมทบทุนดังกล่าว เราจะมีการ update ข้อมูลและรูปภาพทุกครั้งที่ไป
 
ขอบคุณจากใจ “อบอุ่น”กว่าจะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์อบอุ่น นอกจากมาตรฐานออร์แกนิค (USDA & Bioagricert) ที่ทางอบอุ่นได้รับการรับรองแล้ว ยังต้องมีการทำวิจัยกับผู้เชียวชาญหลายรอบ จนกระทั่งมั่นใจได้ว่าอ่อนโยนและไม่เป็นอันตรายต่อเด็กจริง เราจึงได้ทดลองกับทารกและเด็กจริงๆ จึงมั่นใจได้แน่นอนว่าผลิตภัณฑ์จะไม่ทำการระคายเคืองกับผิวเด็กอย่างแน่นอน เนื่องจากผิวเด็กแรกเกิด เป็นผิวที่แพ้และแห้งง่าย เป็นผิวที่ไม่อุ้มน้ำ เพราะยังไม่เคยสัมผัสสภาวะแวดล้อมภายนอกมาก่อน สภาวะแวดล้อมปัจจุบันเต็มไปด้วยมลภาวะ แม้กระทั่งในบ้านของเราเองก็ตาม คุณแม่อาจคิดว่าไม่สำคัญใช้ผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้ แต่จากการวิจัย ผิวเป็นตัวรับอาหารชนิดหนึ่งอย่างดีทีเดียว ฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ 100% และปราศจากสารต้องห้ามและสารที่อาจก่อให้การระคายเคือง เป็นสิ่งสำคัญยื่งที่จะทำให้ผิวได้รับอาหารที่เป็นประโยชน์ รวมถึงสิ่งต่างๆที่ต้องสัมผัสหรือทำความสะอาดกับขวดนม จุกนม จุกเกลียว ถ้วยชาม อุปกรณ์ ของเล่น ของใช้ ฯลฯ ของลูกน้อย

ผลิตภัณฑ์อบอุ่นปราศจากสารเคมีต้องห้าม สารก่อมะเร็งและสารที่อาจก่อให้เกิดการระคายเคือง
 

    No Petrochemicals  (ไม่มีปิโตรเคมิคอล )
    No Detergent (ไม่มีน้ำยาซักล้าง หรือ สารทำความสะอาดกลุ่มที่อาจจะเป็นอันตราย)
        Sulfates
        Sodium Laureth Sulfate, Sodium Lauryl Sulfate
    No Paraben (ไม่มีพาราเบน)
    No Formaldehyde (ไม่มีฟอร์มาลดิไฮด์)
    No EDTA (ethylenediaminetetraacetic acid) – ไม่มีสารป้องกันการเปลี่ยนสี,สารกันเสีย
    No Preservative (ไม่มีวัตถุกันเสียที่ทำจากเคมีที่เป็นพิษ)
    No Silicone (ไม่มีซิลิโคน)
    No Colorant (ไม่มีสีสังเคราะห์)
    No Artificial fragrance (ไม่มีน้ำหอมสังเคราะห์)
    No  animal testing (ไม่มีการทดลองกับสัตว์)

สมัครสมาชิก GreenShopCafe วันนี้

รับคะแนน Green Bonus ใช้เป็นส่วนลดได้ทันที