ชำระด้วย Paypal / Paypal payment

3) ชำระผ่าน Paypal
คลิกที่ลิงค์นี้ Paypal.me/GreenShopCafe/510.00 THB 
หรือส่งเงิน 'Send Money' มาที่อีเมล์ info@greenshopcafe.com
 

1) เลือกชำระด้วยPaypal / Paypal payment


 

  • คลิกลิงค์ที่เพื่อไปชำระที่  Paypal
  • ลูกค้าไม่จำเป็นต้องมีบัญชี Paypal มาก่อนก็ได้
  • กรณีลูกค้ามีบัญชี Paypal อยู่แล้ว สามารถใช้การ ส่งเงิน มาที่อีเมล์ info@greenshopcafe.com ก็ได้เช่นกัน
  • เมื่อลูกค้าชำระแล้ว ไม่ต้องแจ้งกลับ เพราะระบบของ Paypal จะแจ้งกลับโดยอัตโนมัติแล้ว

To pay by Paypal, click the provide link to proceed payment at Paypal site.
Customer can send money to email info@greenshopcafe.com either.