via GIPHY

ภูเชียงทาออร์แกนิค...เราคือผู้นำด้านออร์แกนิคครบวงจร...

ผลิตภัณฑ์ภูเชียงทาออร์แกนิค ได้รับตรารับรองมาตรฐานระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น USDA Organic, EU Organic และ Organic Thailand ผลิตภัณฑ์ภูเชียงทาเป็นออร์แกนิคแท้ๆ ไม่ใช่แค่การกล่าวลอยๆ จึงมั่นใจได้ว่าไม่ปนเปื้อนสารเคมีแน่นอน

ฟาร์มภูเชียงทาออร์แกนิค ฟาร์มของเรา เราปลูกทุกอย่างด้วยใจ ตามวิถีเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารเคมี 100% เพื่อให้เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบคุณภาพ นำมาแปรรูปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคระดับพรีเมี่ยมออกวางจำหน่าย

โรงงานภูเชียงทาออร์แกนิค เราให้บริการสำหรับนักธุรกิจที่สนใจทำกิจการทางออร์แกนิคอย่างครบวงจร! ทั้งการพัฒนาสินค้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การขอมาตรฐานรับรอง การผลิตและการทำตลาดให้ประสบความสำเร็จ

via GIPHY

ภูเชียงทาออร์แกนิค...เราคือผู้นำด้านออร์แกนิคครบวงจร...

ผลิตภัณฑ์ภูเชียงทาออร์แกนิค ได้รับตรารับรองมาตรฐานระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น USDA Organic, EU Organic และ Organic Thailand ผลิตภัณฑ์ภูเชียงทาเป็นออร์แกนิคแท้ๆ ไม่ใช่แค่การกล่าวลอยๆ จึงมั่นใจได้ว่าไม่ปนเปื้อนสารเคมีแน่นอน

ฟาร์มภูเชียงทาออร์แกนิค ฟาร์มของเรา เราปลูกทุกอย่างด้วยใจ ตามวิถีเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารเคมี 100% เพื่อให้เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบคุณภาพ นำมาแปรรูปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคระดับพรีเมี่ยมออกวางจำหน่าย

โรงงานภูเชียงทาออร์แกนิค เราให้บริการสำหรับนักธุรกิจที่สนใจทำกิจการทางออร์แกนิคอย่างครบวงจร! ทั้งการพัฒนาสินค้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การขอมาตรฐานรับรอง การผลิตและการทำตลาดให้ประสบความสำเร็จ

ภูเชียงทาออร์แกนิค...เราคือผู้นำด้านออร์แกนิคครบวงจร...

ผลิตภัณฑ์ภูเชียงทาออร์แกนิค ได้รับตรารับรองมาตรฐานระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น USDA Organic, EU Organic และ Organic Thailand ผลิตภัณฑ์ภูเชียงทาเป็นออร์แกนิคแท้ๆ ไม่ใช่แค่การกล่าวลอยๆ จึงมั่นใจได้ว่าไม่ปนเปื้อนสารเคมีแน่นอน

ฟาร์มภูเชียงทาออร์แกนิค ฟาร์มของเรา เราปลูกทุกอย่างด้วยใจ ตามวิถีเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารเคมี 100% เพื่อให้เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบคุณภาพ นำมาแปรรูปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคระดับพรีเมี่ยมออกวางจำหน่าย

โรงงานภูเชียงทาออร์แกนิค เราให้บริการสำหรับนักธุรกิจที่สนใจทำกิจการทางออร์แกนิคอย่างครบวงจร! ทั้งการพัฒนาสินค้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การขอมาตรฐานรับรอง การผลิตและการทำตลาดให้ประสบความสำเร็จ

=========

    ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ส. 2554 ภายใต้การนำของ คุณวุฒิพงค์ ครอบครัวบาน ที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และมีพื้นที่การทำงานมากกว่า 3,000 ตรม. แบ่งเป็น
  • ส่วนผลิตอาหาร
  • เครื่องดื่ม
  • โรงผลิตน้ำดื่ม RO.
  • โรงตากสมุนไพรพลังงานแสงอาทิตย์
ด้านผลิต เรามี เป็นนักวิทยาสาตร์ที่เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆดังนี้ ด้านเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ด้านพัฒนา ผลิตภัณฑ์อาหาร ด้านทคโนโลยีชีวภาพด้านเคมี ด้านชีวะวิทยา ด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์ ด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ โดยใช้หลักทางวิทยาศาตร์ในการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย รวมทั้งด้านการผลิตที่ใส่ใจถึงมาตรฐาน ของระบบการจัดการความปลอดภัย ด้สนอาหาร หรือ Food Safety Management System ซึ่งได้แก่ 

 
 
GMP & HACCP, ISO 22000, HALAL, ORGANIC USDA, ORGANIC EU, ORGANIC THAILAND
 
เรายังมีฟาร์มปลูกสมุนไพร ซึ่งใช้เป้นกระบวนการปลูกเป้นแบบเกษตรอินทรีย์(Organic Farm) และเรายังมุ่งมั่นพัฒนาวิจัยผลิตภัณฑ์ สมุนไพนใหม่ ให้เป้นที่ยอมรับและรู้จักอย่างกว้างขวางอีกทั้งช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับท้องถิ่น และชุมชน ตามที่สามารถทำได้อย่างสุดกำลังดังคำที่ กล่าวว่า

“ แผ่นดินนี้คือ ถิ่นเกิด จะขอเทิดทูนและแทนคุณ”


สมัครสมาชิก GreenShopCafe วันนี้

รับคะแนน Green Bonus ใช้เป็นส่วนลดได้ทันที