Promotion ช่วงนี้ สั่งแค่ 850 ขึ้นไป ส่งด้วย Kerry ฟรี!
ไร่ดินดีใจ เกิดจากความต้องการที่จะพึ่งพาตนเองในวิถีธรรมชาติ กินและใช้ผลผลิตที่เกิดจากการเพราะปลูกในไร่ของเราเอง ไปพร้อมๆกับการฟื้นฟูดินที่เคยผ่านการทำพืชเชิงเดี่ยวและการใช้สารเคมีมายาวนาน ด้วยวิธีการเกษตรธรรมชาติ
 
raidindeejai

ไร่ดินดีใจ เกิดจากความต้องการที่จะพึ่งพาตนเองในวิถีธรรมชาติ กินและใช้ผลผลิตที่เกิดจากการเพราะปลูกในไร่ของเราเอง ไปพร้อมๆกับการฟื้นฟูดินที่เคยผ่านการทำพืชเชิงเดี่ยวและการใช้สารเคมีมายาวนาน ด้วยวิธีการเกษตรธรรมชาติ