สินค้าที่เราจำหน่าย

1) ข้าวปันรัก (Kao Pun+Rak)
ข้าวกล้องหอมอุบลอินทรีย์

2) แตงหอม / แตงร้าน (Melon Cucumber / Cucumber)

3) จิงจูฉ่าย  (White Mugwort)

4) คะน้าอิตาเลียน  (Italian Kale)
Curly Kale

5) ดอกดาวเรืองแห้ง  (Dried Mari Gold Flower)

6) มะเขือเทศเชอรี่  (Cherry Tomato)
ขนาดจิ๋ว Lollipop
ขนาดกลาง

7) ผักสลัด  (Mix Salad)
Green Oak
Red Oak
COS
ไร่รื่นรมย์  Rai Ruen Rom ไร่เกษตรอินทรีย์ อ.เทิง จ.เชียงราย
rairuenrom
ไร่รื่นรมย์  Rai Ruen Rom
ไร่เกษตรอินทรีย์ อ.เทิง จ.เชียงราย

เป็นไร่ปลูกพืชผักแบบเกษตรอินทรีย์ (Organic) ไร่ของเราตั้งอยู่ที่ อ.เทิง จ.เชียงราย โดยก่อตั้งจากคนรุ่นใหม่ที่มีความตั้งใจอยากให้ทุกคนหันมาดูแลสุขภาพ และควบคุมน้ำหนักอย่างถูกวิธีและปลอดภัย ด้วยการเลือกทานพืชผักที่ไม่มีสารเคมีหรือเรียกแบบคุ้นหู คือ พืชเกษตรอินทรีย์ (Organic) ซึ่งปัจจุบันคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้หญิงหันมาสนใจและทานอาหารสุขภาพมากขึ้นหรือเรียกกันติดปากว่า “eat clean” แต่ยังไม่ได้ตระหนักว่าผักเหล่านั้นมีสารเคมีตกค้างมากน้อยแค่ไหน เราจึงมีความตั้งใจในการโปรโมทสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ผู้บริโภคได้เข้าใจและเข้าถึงในการหาซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น