เราเชื่อว่าสุขภาพที่ดีของทุกคนต้องเริ่มต้นที่บ้านของเราเอง สารเคมีที่เราใช้ในบ้านเป็นประจำ เช่น น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก มีส่วนผสมของสารเคมีที่เป็นอันตราย ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นสาเหตุของโรคต่างๆมากมาย เช่น ภูมิแพ้ ผิวหนังอักเสบ ความผิวปกติของระบบฮอร์โมน รวมถึงโรคมะเร็ง

Quote from Pearl, Founder of Reparkle:

“My vision is healthy homes for everyone. Resparkle goes beyond mere home care products. It is a way of empowering us with the opportunity to make small but positive change to our everyday lives. I truly believe that together, we can spark a movement that will shape the health of our homes, our community and our planet.”


รี-สปาร์คเคิล ทุกผลิตภัณฑ์ของเราจึงใช้เฉพาะวัตถุดิบจากธรรมชาติแท้ๆ 100% เท่านั้น และต้องมีประสิทธิภาพสูง ใช้ได้ผลจริง ที่มาพร้อมกับ Packaging ที่ช่วยลดปริมาณขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เรามีสินค้าหลากหลายสำหรับทุกพื้นที่ในบ้าน ได้แก่ ล้างห้องน้ำ เช็ดกระจก เช็ดครัวและพื้นผิวต่าง ล้างจาน ล้างมือ ถูพื้น ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคสำหรับของใช้เด็ก ซักผ้า และกำจัดกลิ่น

ทุกผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคจาก NASAA Organic Australia
ได้รับรางวัล Packaging Design
ได้รับการรับรองสินค้าผลิตในออสเตรเลีย (Australian Made Products)

 

You know those handy ready-to-use sprays that shout ‘convenience’ from the shelf tops? Active ingredients – the stuff that does the real cleaning legwork – make up only 10% of conventional ‘supermarket-shelf’ cleaning sprays. So you are paying for 90% water. If you think this makes no sense, we agree. That’s why we have created revolutionary patented cleaning packaging using:

          

·       Reusable spray bottles

·       Tiny refill pods of active cleaning concentrates

 

Our packaging may be different but rest assured Resparkle doesn’t compromise on convenience. All you do is fit a new pod to your reusable spray bottle and fill with your own tap water. Voila. Safe effective cleaning solution in hand, more cash in your wallet. Now that is a beautiful thing. Especially when switching to Resparkle means you also:

 

·       Reduce plastic waste in landfill

·       Slash carbon footprint by a whopping 75 per cent

Who wants to pay for packaging that you are going to bin anyway? Or for water that you can get out of your own tap? Resparkle means you don’t have too. Our packaging is slick, smart and fun too.

 


เราเชื่อว่าสุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นที่บ้านของเราเอง สารเคมีอันตรายในบ้านที่เราใช้เป็นประจำ เช่น น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอกมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคต่างๆมากมาย เช่น ภูมิแพ้ ผิวหนังอักเสบ ความผิวปกติของระบบฮอร์โมน รวมถึงโรคมะเร็ง

รี-สปาร์คเคิล ทุกผลิตภัณฑ์ของเราจึงใช้เฉพาะวัตถุดิบจากธรรมชาติแท้ๆ 100% เท่านั้น และผลิตภัณฑ์ของเรายังต้องมีประสิทธิภาพสูง ใช้ได้ผลจริง ที่มาพร้อมกับ Packaging ที่ช่วยลดปริมาณขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เรามีสินค้าหลากหลายสำหรับทุกพื้นที่ในบ้าน เช่น ล้างห้องน้ำ เช็ดครัว ล้างจาน ล้างมือ ถูพื้น ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคสำหรับของใช้เด็ก ซักผ้า และกำจัดกลิ่น

ทุกผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคจาก NASAA Organic Australia
ได้รับรางวัล Packaging Design
ได้รับการรับรองสินค้าผลิตในออสเตรเลีย (Australian Made Products)