รวบรวมข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ ที่หลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกในการบริโภค เช่น แป้งข้าวไรซ์เบอรี่แบบต่างๆ เป็นต้น
หากผู้ประกอบการใดสนใจนำเสนอผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ โปรดส่งรายละเอียดมาที่ info@greenshopcafe.com