GreenShopCafe เลือกสรรข้าวอินทรีย์นานาพันธุ์ หลายประเภท จากหลายๆ แห่งทั่วประเทศ ทั้งข้าวกล้อง ข้าวกล้องหอมมะลิ ข้างกล้องสามอินทรีย์ หรือข้าวไทยชื่อไทยๆ อย่าง ข้าวสังข์หยด ข้าวหัวนา ข้าวเล็บนก ผลผลิตของบ้านนาวิลิต เป็นต้น หวังว่าข้าวหลากหลายที่เราเลือกมานี้ จะเป็นที่น่าสนใจให้ลองเลือกรับประทาน อนาคตเราหวังว่าจะมีข้าวแบบอื่นๆ มาให้เลือกอีกแน่นอน