หมวดขนม ของทานเล่น ที่ไม่ใช่อาหารหลัก ซึ่งเหล่านี้มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกลองชิมกัน