ความตั้งใจอย่างมุ่งมั่นที่จะนำความรู้ นวัตกรรมมาผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีเอกลักษณ์และมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคโดยให้ความสำคัญต่อคุณประโยชน์และสุขลักษณะเป็นลำดับแรก รวมทั้งรักษาความเป็นธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ให้มากที่สุด ผลิตภัณฑ์ของเฟรชชี่ไทยในปัจจุบัน ได้แก่ แป้งเมล็ดมะขาม, กะทิพาสเจอร์ไรซ์, และน้ำส้มสายชูหมักจากน้ำมะพร้าว

 “WANIT- THAI” coconut milk products are manufactured from the high quality coconuts that were finely selected to ensure their freshness and quality. Our coconut milk is fresh, clean and pasteurized to be safe for consumer. That’s why our coconut milk products are exceptional among others. Every “WANIT-THAI” coconut milk product is certified
by Thai FDA under GMP standard. 
 
 
ความตั้งใจอย่างมุ่งมั่นที่จะนำความรู้ นวัตกรรมมาผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีเอกลักษณ์และมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคโดยให้ความสำคัญต่อคุณประโยชน์และสุขลักษณะเป็นลำดับแรก รวมทั้งรักษาความเป็นธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ให้มากที่สุด ผลิตภัณฑ์ของเฟรชชี่ไทยในปัจจุบัน ได้แก่ แป้งเมล็ดมะขาม, กะทิพาสเจอร์ไรซ์, และน้ำส้มสายชูหมักจากน้ำมะพร้าว

 “WANIT- THAI” coconut milk products are manufactured from the high quality coconuts that were finely selected to ensure their freshness and quality. Our coconut milk is fresh, clean and pasteurized to be safe for consumer. That’s why our coconut milk products are exceptional among others. Every “WANIT-THAI” coconut milk product is certified
by Thai FDA under GMP standard.