เพราะเราคำนึงถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันระหว่างธรรมชาติ คน และสัตว์เลี้ยง เราจึงตั้งใจคัดเลือกส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติบรรจุลงในแต่ละขวด เพื่อส่งต่อผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยสู่มือคุณ และเพื่อนสี่ขา

สินค้าของเราเน้นใช้ วัตุดิบจากธรรมชาติ สารทำความสะอาดที่ใช้ มีที่มาจาก ข้าวโพด มะพร้าว ซึ่งได้มาตรฐาน Ecocert สามารถย่อยสลายได้ ในธรรมชาติ รวมทั้งไม่ระคายต่อผิวหนังของสัตว์เลี้ยง และคน

วัตถุกันเสียปราศจาก Formaldehyde, Parabens, Izothiazolone ได้รับการรับรองจากมาตรฐาน Ecocert ว่าเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

แชมพูทุกขวดของเรา ไม่มี Sulfate, Parabens, DEA , Silicone และ สีสังเคราะห์

 

เพราะเราคำนึงถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันระหว่างธรรมชาติ คน และสัตว์เลี้ยง เราจึงตั้งใจคัดเลือกส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติบรรจุลงในแต่ละขวด เพื่อส่งต่อผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยสู่มือคุณ และเพื่อนสี่ขา

สินค้าของเราเน้นใช้ วัตุดิบจากธรรมชาติ สารทำความสะอาดที่ใช้ มีที่มาจาก ข้าวโพด มะพร้าว ซึ่งได้มาตรฐาน Ecocert สามารถย่อยสลายได้ ในธรรมชาติ รวมทั้งไม่ระคายต่อผิวหนังของสัตว์เลี้ยง และคน

วัตถุกันเสียปราศจาก Formaldehyde, Parabens, Izothiazolone ได้รับการรับรองจากมาตรฐาน Ecocert ว่าเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

แชมพูทุกขวดของเรา ไม่มี Sulfate, Parabens, DEA , Silicone และ สีสังเคราะห์