แจ้งชำระเงิน (Payment confirmation)

View: 21172
 

สำหรับลูกค้าที่ชำระแบบโอนเงิน 

โปรดระบุข้อมูลให้ครบ โดยเฉพาะ Order no. , วันที่ชำระ และจำนวนเงิน
   * ท่านจะได้รับสำเนาอีเมล์แจ้งชำระเงินฉบับนี้ด้วย หากไม่ได้รับ โปรดตรวจสอบใน spam mailbox, junk mailbox  หรือติดต่อกลับ
(Fill up every form. Once submit, customer get a copy of payment confirmation detail) 
  * ต้องกรอก (Mandatory)
Order no. *
จำนวนเงิน *
ธนาคารที่โอนเข้า *
วันที่ชำระ *
จากคุณ *
นามสกุล *
โทร/มือถือ *
อีเมล์ *
รายละเอียด
Verify code