Home » all Brand

แบรนด์สินค้าสุขภาพใน GreenShopCafe.com

GreenShopCafe.com เปิดกว้างสำหรับผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่ผลิตและสร้างสรรค์สินค้ากรีนสินค้าออร์แกนิค สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ประเภทต่างๆ หากผู้ผลิต/ผู้ประกอบการรายใดที่ต้องการฝากขายสินค้ากับเรา โปรดส่งข้อมูลเพื่อพิจารณาดังนี้
1) ข้อมูลแบรนด์
2) รายละเอียดสินค้า ภาพ ราคา
3) ข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ (เช่น เลขที่อย เลขที่ใบรับอนุญาต ข้อมูลมาตรฐาน หนังสือรับรอง ฯลฯ)
ส่งมาที่อีเมล์ info@greenshopcafe.com หรือติดต่อ 025702146

สินค้าที่ GreenShopCafe สนใจและยินดีพิจารณา
1) กลุ่มสินค้าเครื่องใช้ ได้แก่ ของใช้ในบ้าน ผลิตภัณฑ์/น้ำยาทำความสะอาดแบบอ่อนโยน ปลอดสารเคมี สิ่งทอ เสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์อาหารและของใช้สำหรับเด็ก
2) สินค้ากลุ่ม Eco Friendly, Hand craft, Recycle
3) หนังสือ
4) บริการหรือกิจกรรม อาทิ ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ, ที่พัก, คอร์สโยคะ โปรแกรมตรวจสุขภาพ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ฯลฯ

Personal Care & Cosmetic

Home Care & Pet

Food Product

Baby & Garment