วิธีชำระโดยโอนเงิน / Money Transfer payment

 

เลขบัญชีและการแจ้งชำระเงิน

ลูกค้าคลิกเลือกชำระด้วยการโอนเงิน 
สามารถชำระเงินมาที่บัญชีดังนี้
และเมื่อชำระแล้ว โปรดแจ้งยืนยันการชำระกลับมาที่เราทันที 

 
เลขบัญชีชำระเงิน
 
1) ธนาคารกรุงไทย
สาขาลาดปลาเค้า 41 ชื่อบัญชี บจก. พิกเซล แพลนเน็ต ดีไซน์ จำกัด
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 199-0-21672-2
 
2) ธนาคารกสิกรไทย
สาขาสี่แยกวังหิน ชื่อบัญชี บจก. พิกเซล แพลนเน็ต ดีไซน์ จำกัด
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 757-2-31087-0  
 
แจ้งยืนยันการชำระเงิน 
เมื่อลูกค้าโอนเงินแล้ว โปรดทันที ไม่ควรให้ข้ามวัน มิฉะนั้นอาจล่าช้าในการตรวจสอบ ซึ่งมีผลต่อการส่งสินค้า
 • แจ้งทาง โทร. (by Phone) ที่ 02-570-2146 หรือ 081-6969-454
 • แจ้งด้วยภาพสแกนหรือถ่ายภาพ ATM slip หรือใบนำฝาก มาที่อีเมล์ info@greenshopcafe.com หรือ sms มาที่ 081-6969-454
 • แจ้งทาง อีเมล์ ที่ info@greenshopcafe.com
 • แจ้งทาง sms ที่เบอร์ 081-6969-454
 • แจ้งผ่านแบบฟอร์ม
 
คำแนะนำสำคัญ
 • ควรส่ง SMS/อีเมล์ ยืนยันทุกครั้งถ้าทำได้ เพราะจะรวดเร็วที่สุดในการแจ้งเรา
 • เมื่อลูกค้าทำการโอนชำระเงินไม่ว่าจะผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet banking) หรือทาง ATM ก็ตาม ลูกค้าควร สั่งให้แจ้งยืนยันการโอนทางอีเมล์ (มาที่ info@greenshopcafe.com) หรือ SMS (มาที่  081-6969-454) เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบรายการของเรา เป็นหลักฐานยืนยันการโอนสำหรับลูกค้า
 • เมื่อเราได้รับแจ้งดังกล่าวแล้ว ทีมงานสามารถตรวจสอบรายการเพื่อยืนยันการชำระเงินได้ทันที
 
 
กรณีตั้งโอนล่วงหน้า
กรณีลูกค้าชำระผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีการตั้งโอนล่วงหน้า เราจะยืนยันเมื่อได้รับยอดโอนเข้าบัญชีครบถ้วนแล้วเท่านั้น จึงจะดำเนินการเรื่องการจัดส่งให้ต่อไป
ลูกค้าท่านใดที่โอนด้วยวิธีนี้ โปรดแจ้งทีมงานถึงวันที่โอนออก-โอนเข้าและธนาคาร 
 
 

Account info and confirmation

Customer transfer to following accounts and inform us immediately once transfer is done.

Account info
 
1) Krung Thai Bank
Saving account name: Pixel Planet Design Co., Ltd.
S/A no. 199-0-21672-2 Branch: Soi Ladprakao 41
  
 
2) Kasikorn Bank
Saving account name: Pixel Planet Design Co., Ltd.
S/A no. 757-2-31087-0 Branch: Wang Hin Junction
 
Payment confirmation
Once Money Transfer is done, immediately confirm back to us via following channels
 • by Phone to 02-570-2146 or 081-6969-454
 • by email info@greenshopcafe.com
 • by sms to 081-6969-454
 • Via Payment form