วิธีจัดส่ง / Shipping method

 วิธีการจัดส่ง
GreenShopCafe มีการจัดส่ง 2 แบบ ได้แก่
1. พัสดุลงทะเบียน ทางไปรษณีย์ไทย
2. จัดส่งถึงที่แบบ Delivery โดย Kerry Express
 
Shipment method
GreenShopCafe has 2 options 
1. Registered parcel by Thailand Post
2. Delivery by Kerry Express
 

 วิธีการจัดส่ง
GreenShopCafe มีการจัดส่ง 2 แบบ ได้แก่
1. พัสดุลงทะเบียน ทางไปรษณีย์ไทย
2. จัดส่งถึงที่แบบ Delivery โดย Kerry Express
 
Shipment method
GreenShopCafe has 2 options 
1. Registered parcel by Thailand Post
2. Delivery by Kerry Express
 

พัสดุลงทะเบียน ทางไปรษณีย์ / Registered parcel by Thailand post

 
เป็นวิธีหลักในการส่งสินค้าสำหรับทุกๆ order ส่งให้ฟรี ไม่คิดบริการ
 
ระยะเวลา
1-2 วัน ในกทม.และปริมณฑล  
2-5 วันสำหรับต่างจังหวัดทั่วประเทศ
 
การติดตาม
ลูกค้าตรวจสอบ/ติดตามสถานะการจัดส่งได้ ด้วยเลขที่พัสดุที่จัดส่งให้
ตรวจสอบที่  Online Tracking by Thailand Post
 
กรณียกเว้น
สินค้าบางรายการจะใช้การส่งแบบ พัสดุไปรษณีย์ธรรมดา  ได้แก่
1. สินค้าประเภทข้าวสาร
2. สินค้าที่มีขนาดใหญ่ / น้ำหนักมาก
3. สินค้าที่ระบุไว้เป็นการเฉพาะ
 
รอบการจัดส่ง
GreenShopCafe กำหนดรอบการส่งสินค้าสัปดาห์ละ 4 ครั้ง 
คือ วันจันทร์, วันอังคาร, วันพฤหัส และวันศุกร์
แต่ละรอบจะยึดตามวันที่และเวลาที่ลูกค้าชำระเงิน
  • ชำระก่อน 13:00 น. จะส่งรอบวันเดียวกันหรือวันถัดไป
  • ชำระหลัง 13:00 น. จะส่งรอบ 1-2 วันถัดไป
* GreenShopCafe อาจเพิ่มรอบส่งพิเศษในแต่ละสัปดาห์ได้ 
ขึ้นกับปริมาณสั่งซื้อในสัปดาห์นั้นๆ
** เงื่อนไขอาจปรับเปลี่ยนได้ตามเหตุ/ปัจจัย/สถานการณ์
*** สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 


Registered parcel is the standard method of shipment of every single parcel.
 
Pickup 
Within 1-2 days for Bangkok Metropolitan Region (include Nonthaburi, Samut Prakarn, Pathum Thani).
 
Within 2-5 days for others provinces.
 
Online Tracking
Every single parcel has shipment number to track.
Follow this link for  Online Tracking by Thailand Post
 
Exemption
Some kind of products are using normal parcel method in stead of registered mail. They are as following;
1. Rice products
2. Heavy products
3. Specifically identified products
 
Shipment time
GreenShopCafe ship 4 times a week on every Monday, Tuesday, Thursday and Friday with strictly timeline as below;
  • Before 1:00 pm will send on that day round.
  • After 1:00 pm. will send next day round.
* GreenShopCafe consider to adjust the shipment date timely which depend on management. 
** Shipment schedule is subjected to change upon condition/situation or occasion without prior notice
*** Service terms are subjected to change without prior notice