Food products

ผลิตภัณฑ์อาหาร ที่จะเป็นทางเลือกใหม่ๆ ให้กับทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นวัตถุดิบ กึ่งดิบ อาหารแปรรูปพร้อมทาน รวมไปถึงประเภทเครื่องปรุง เครื่องดื่ม โดยผลิตภัณฑ์ที่คัดเลือกมาจำหน่ายนี้ ได้รับการคัดกรอง เรื่องคุณภาพ มาตรฐาน และมีเลขมาตรฐานอาหารของ อย. ครบถ้วน แน่นอนว่าหลายๆ ผลิตภัณฑ์และหลายๆ แบรนด์ อาจไม่เป็นที่รู้จักของท่านหรือในวงกว้างมากนัก เพราะความจริงที่ว่า ไม่ใช่สินค้าทุกชิ้น ทุกชนิดจะสามารถไปยืนบนชั้นวางของห้างโมเดิร์นเทรดได้ ด้วยเหตุผลการค้า การตลาด แต่ใช่ว่าสินค้าคุณภาพเหล่านั้นจะไม่มีอยู่ และที่นี่คือบ้านของทางเลือกเหล่านั้น
This is the category of Organic, Natural, toxic-free Food products

Promotions

Food product category

Latest Food products View All

Food product Brands ขายกับเรา

แบรนด์สินค้าเพื่อสุขภาพหมวดอาหาร ที่จำหน่ายกับเรา
ขายกับเรา

แนะนำแบรนด์และสินค้าเพื่อจำหน่ายกับ GreenShopCafe

GreenShopCafe.com เปิดกว้างสำหรับผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่ผลิตและสร้างสรรค์สินค้ากรีนสินค้าออร์แกนิค สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ประเภทต่างๆ หากผู้ผลิต/ผู้ประกอบการรายใดที่ต้องการฝากขายสินค้า โปรดส่งรายละเอียดสินค้า ภาพ ราคาและข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ (เช่น เลขที่อย เลขที่ใบรับอนุญาต ข้อมูลมาตรฐาน หนังสือรับรอง ฯลฯ) มาเพื่อประกอบการพิจารณาเบื้องต้น ที่อีเมล์ info@greenshopcafe.com หรือติดต่อ 025702146