ยุง มด แมลง แมลงสาบ หนู เห็บ หมัด ฯลฯ เหล่านี้ เป็นภัยเงียบที่แอบซุกซ่อนอยู่ในบ้านหรือบริเวณบ้านของทุกๆ บ้าน ยุงเป็นพาหะของโรคร้ายที่เราทราบกัน มดคือความรำคาญ แมลงสาบคือดัชนีความสะอาดของบ้าน หนูอันนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าแย่ขนาดไหน เห็บหมัด สำหรับทั้งสัตว์เลี้ยงและเจ้าของคือฝันร้าย สัตว์ที่สร้างปัญหาเหล่านี้ไม่ควรจะมีอยู่ในบ้านคุณอีกต่อไป ความสะอาดคือหัวใจที่จะกำจัดพวกมันออกไป ที่ GreenShopCafe เราเลือกสรรผลิตภัณฑ์กำจัดปัญหาเหล่านี้มาไว้เป็นทางเลือกสำหรับคุณแล้ว คลิกรายละเอียดแต่ละผลิตภัณฑ์เพื่อศึกษารายละเอียด คุณสมบัติและการใช้งาน เรามั่นใจว่าคุณจะมีบ้านที่สะอาด ปลอดภัยจากสัตว์สร้างปัญหาเหล่านั้นแน่นอน

The mosquitos, insects, cockroaches, fleas, fleas, etc are the big big problems of every home we believe. No only annoying but it is the real hidden threat and danger. At here, we collect some of an alternative solutions of mosquito protections and repellent protections for choice.

The mosquito protection has a few different such as spray, roll on, incense coil or electrical one. All are DEED-free, non-toxic substance. herbal cream, lotion, organic spray. Hope this is a choice that match your need.