Super food ที่ greenshopcafe มีทั้งประเภทธัญพืชต่างๆ และแบบน้ำมันสกัดเย็น

1. แบบเมล็ดธัญพืช
อาทิ เมล็ดแฟลกซ์​ (flaxseed) ควินัว (Quinoa) บัควีท (buck wheat) สาหร่ายสไปรูริน่า (spirulina powder) เมล็ดฟักทอง (pumpkin seed) เมล็ดเจีย (chaiseed) โดยการทานสามารถนำไปทำอาหาร ประกอบอาหาร ได้ทันที เหมาะกับการทานเพื่อทดแทนหรือเสริมสุขภาพ หรือเพื่อการควบคุมนำ้หนัก หรือการปรับแผนการบริโภคประจำวัน

2. ประเภทน้ำมันสกัดเย็น
ได้แก่ น้ำมันเมล็ดแฟลกซ์​ (flaxseed oil) น้ำมันเมล็ดเจีย (chiaseed oil) และน้ำมันเมล็ดฟักทอง (pumpkin seed oil) ทั้ง 3 เป็นชนิดพร้อมทาน สำหรับเสริมสุขภาพ ทานได้ทันที เหมาะกับท่านที่ไม่สามารถทานแบบชนิดธัญพืชได้ อาทิ ผู้สูงวัย ผู้มีปัญหาด้านการย่อยหรือระบบลำไส้